KIEROWNICTWO

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

mgr Danuta Kowalkowska-Szramka

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy

mgr Danuta Kowalkowska-Szramka

 

Specjalista ds. Zarządzania Systemem Jakości

mgr Teresa Fadrewska

 

Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

mgr Teresa Faderewska

 

Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

Koordynator Joanna Wiśniewska

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

mgr Barbara Lurka

 

Kierownik Sekcji Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

mgr Teresa Faderewska

 

Kierownik Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych

mgr inż. Edyta Skrętkowicz

 

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego

lek. med. Mirosław Grafiński

 

Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy

mgr Waldemar Dąbrowski

 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadziła: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 16.11.2015 r.