MAJĄTEK

Majątek na dzień 1 stycznia 2019 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy zarządza majątkiem (zarząd trwały) Skarbu Państwa, który obejmuje:

·        budynek biurowy o powierzchni zabudowy 182,9 m2 na dz. nr 987/8 i 988/5 o powierzchni 584 m2 przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Brodnicy,

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej wynosi 324 635,59 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 261 445,06 złotych.

 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 31.3.2019 r.