PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy

wynikają z następujących przepisów prawnych:

Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2015r., poz. 618)

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
(Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) 

 

 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 16.11.2015 r.