PROMOCJA ZDROWIA

 

 

 

Oświata zdrowotna to wszechstronna praca wychowawcza dotycząca kształtowania postaw wobec wartości zdrowia i zdrowotnych zachowań ludności zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy medycznej w kierunku korzystnym dla kultury zdrowotnej. Oświata zdrowotna poprzez działalność wychowawczą służy podniesieniu poziomu zdrowia ludności, zmniejszeniu zachorowalności i umieralności.

Promocja zdrowia to proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania i kontroli nad własnym zdrowiem w sensie jego poprawy i utrzymania.

Podstawą funkcjonowania Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia jest przede wszystkim ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r., nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) oraz zapisy Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działając w obszarze oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia inicjuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje zadania zmierzające do poprawy zdrowia publicznego a w szczególności:

·         inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;

·         pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;

·         udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

·         ocenia działalność oświatowo – zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze, środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności.

Realizacja zadań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia odbywa się poprzez działania podejmowane w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych – tzw. interwencje programowe i interwencje nieprogramowe.

Kontrola realizacji poszczególnych zaplanowanych w harmonogramie działań interwencyjnych ma miejsce podczas wizytacji przeprowadzanych przez pracownika zajmującego się oświatą zdrowotną i promocją zdrowia w PIS w jednostkach uczestniczących w tych działaniach.

 

Komunikat w sprawie NDS/NDN: 

http://pwisbydgoszcz.pl/files/file/aktualn/2018/Lipiec/Komunikat_MDS_MDF/Komunikaty%20Komisji%20ds%20NDS%20i%20NDN.pdf

 

 

 

Akcja letnie „Bezpieczne wakacje 2018”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, iż aktualnie na terenie powiatu brodnickiego Rada Gminy Miasta Brodnicy i Rady Miasta i Gminy Górzno określiły uchwałami wykazy kąpielisk. Są 2 kąpieliska, które zostały umieszczone w serwisie kąpieliskowym. Ponadto funkcjonują 3 kąpieliska na terenie ośrodków wczasowych na potrzeby ich gości, 2 miejsca okazjonalnie wykorzystane do kąpieli nad Jeziorem Zbiczno oraz miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorami w gm. Bobrowo i Brzozie.

Woda odpowiada wymaganiom wody do kąpieli określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2016 r.poz.1602).

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy obejmuje swoim nadzorem placówki wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. O obiektach zakwalifikowanych i przeznaczonych do letniego wypoczynku informuje Kuratorium Oświaty na swojej stronie internetowej.

W ramach akcji letniej „Bezpieczne Wakacje 2018 r.” pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Brodnicy prowadził przed sezonem letnim i będzie prowadził w miejscach wypoczynku letniego akcje dla dzieci i młodzieży, podczas których poruszane będą różnorodne tematy oświatowo-zdrowotne. Tematyka dotyczy m.in.:

§  Profilaktyki antytytoniowej,

§  Narkotyków oraz środków zastępczych(dopalaczy),

§  Zapobiegania grypie,

§  Zasad bezpiecznej kąpieli,

§  Zasad bezpieczeństwa podczas upałów,

§  Zatruć i zakażeń pokarmowych,

§  Porad dotyczących robienia zakupów,

§  Szkodliwości promieniowania ultrafioletowe UV(profilaktyka onkologiczna),

§  Zagrożeń związanych z występowaniem sinic,

§  Zagrożeń związanych z  występowaniem barszczu Sosnowskiego,

§  Kleszczy – borelioza oraz KZM,

§  Zagrożeń związanych w występowaniem żmij i os,

§  Profilaktyki pasożytniczej,

§  Profilaktyka zakażeń WZW.

 

 

            Ponadto pion Higieny Żywności i Żywienia PSSE w Brodnicy sprawuje nadzór sanitarny nad warunkami zbiorowego żywienia w ośrodkach wczasowych, kwaterach agroturystycznych oraz obiektach żywieniowo-żywnościowych a pion Higieny Komunalnej nad warunkami zakwaterowania turystów.

 

Według oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy w skontrolowanych placówkach wypoczynku organizatorzy przygotowali bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku letniego pod kątem bazy noclegowej oraz wyżywienia.

 

Ulotka-Patent-na-bezpieczne-wakacje-str1-1024x1024.jpg

Ulotka-Patent-na-bezpieczne-wakacje-str2-768x768.jpg

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy podaje poniżej link do strony internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
w Bydgoszczy z
wykazem miejsc udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (od 1 października 2017 roku):

 

 http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/54/2196/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna-w-kujawsko-pomorskiem-od-1-pazdziernika-2017-r-25-09-2017

 

WYKAZ ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ POMOCY LEKARSKIEJ

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017

 

 

 

 

 

L.P.

ŚWIADCZENIODAWCA

ADRES

TELEFON DLA PACJENTA

1.

POWIATOWY SZPITAL W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM SP. Z O.O.

SŁOWACKIEGO 20A                                                                      

87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

54 282 85 11

2.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARCINIE

MOGILEŃSKA
588-190 BARCIN

52 383 22 92
52 383 21 09

3.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

WIEJSKA 9
 87-300 BRODNICA

56 66 89 192

4.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR E. WARMIŃSKIEGO SPZOZ W BYDGOSZCZY

SZPITALNA 19 
85-826 BYDGOSZCZ

52 566 66 65

5.

WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA W BYDGOSZCZY

KURPIŃSKIEGO 5 
85-096 BYDGOSZCZ

52 566 66 65

6.

FUNDACJA "ZDROWIE DLA CIEBIE"

WITKIEWICZA 1 
85-794 BYDGOSZCZ

52 566 66 65

7.

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY - DZIECI DO 18 ROKU ŻYCIA

CHODKIEWICZA 44 BUDYNEK A 
85-667 BYDGOSZCZ

52 566 66 65

8.

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY - DOROŚLI

KRÓLOWEJ JADWIGI 16 
85-001 BYDGOSZCZ

52 566 66 65

9.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHEŁMNIE

PLAC DR RYDYGIERA 1
86-200 CHEŁMNO

56 677 26 87
lekarz: 668 229 615
pielęgniarka: 539 945 940

10.

"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SZEWSKA 23
87-140 CHEŁMŻA

56 675 26 09

11.

"SZPITAL POWIATOWY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DR J.G.KOPPA 1E
87-400 GOLUB-DOBRZYŃ

56 474 53 49

12.

REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU

DR LUDWIKA RYDYGIERA 15/17
86-300 GRUDZIĄDZ

POZN dla Dorosłych: 56 641 40 19 
POZN dla Dzieci: 56 641 47 01

13.

SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY IM. DR. L. BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU

POZNAŃSKA 97
88-100 INOWROCŁAW

52 355 02 80

14.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KORONOWIE

DWORCOWA 55
86-010 KORONOWO

52 382 22 52

15.

NZOZ "SZPITAL LIPNO" UTWORZONY PRZEZ SZPITAL LIPNO SPÓŁKA Z O.O.

DĘBOWA 21 
87-600 LIPNO

54 288 68 10

16.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MACIEJA Z MIECHOWA W ŁASINIE

Łasin: GRUDZIĄDZKA 2  
86-320 ŁASIN
Grudziądz:  RYDYGIERA 15/17                                                     86-300 GRUDZIADZ

Łasin: 
56 466 42 04
Grudziądz: 
POZN dla Dorosłych: 56 641 40 19 
POZN dla Dzieci: 56 641 47 01

17.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGILNIE

KOŚCIUSZKI 6 
88-300 MOGILNO

52 31 52 303
52 31 52 309

18.

NZOZ "NOWY SZPITAL W NAKLE I SZUBINIE" SPÓŁKA Z O.O.

NAKŁO: MICKIEWICZA 7   
89-100 NAKŁO N/NOTECIĄ 

SZUBIN: OGRODOWA 9  
89-200 SZUBIN

Nakło: 
lekarz: 41 240 20 97
pielęgniarka: 41 240 20 90
Szubin: 
lekarz: 41 240 10 13
pielęgniarka: 41 240 10 14

19.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

SZPITALNA 3
88-200 RADZIEJÓW

54 285 62 10
54 285 63 64
54 285 62 99
54 285 64 10

20.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYPINIE

3 MAJA 2
87-500 RYPIN

54 23 08 701

21.

NZOZ "NOWY SZPITAL SP. Z O.O." PROWADZONY PRZEZ NOWY SZPITAL SP. Z O.O.

WOJSKA POLSKIEGO 126  
86-100 ŚWIECIE

41 240 16 00

22.

SPZOZ SPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. M. KOPERNIKA

PRZYCHODNIA CITOMED: 
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73 
87-100 TORUŃ

56 658 44 60
56 658 44 66
56 658 44 58

23.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU

* PRZYCHODNIA CITOMED:   
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 73 
87-100 TORUŃ

*56 658 44 60
56 658 44 66
56 658 44 58

24.

SPEC. PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ "RUDAK-MED" SPÓŁKA Z O.O.

PODGÓRSKA 24A
87-100 Toruń

56 654 78 20

25.

SZPITAL TUCHOLSKI SPÓŁKA Z O.O.

NOWODWORSKIEGO 14-18
89-500 TUCHOLA

519 323 215

26.

NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WOLNOŚCI 27
87-200 WĄBRZEŹNO

56 689 17 37

27.

SZPITAL POWIATOWY IM. DR A.GACY I DR J.ŁASKIEGO - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIĘCBORKU

MICKIEWICZA 26
89-410 Więcbork

52 31 11 809

28.

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU

LUNEWIL 15 
87-800 WŁOCŁAWEK

54 232 70 77

29.

PAŁUCKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SZPITALNA 30 
88-400 ŻNIN

052 30 31 342
052 30 31 341

 

* adres i numer telefonu może ulec zmianie

 

 

 

 

Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

 ostrzega przed zatruciami grzybami!

 

          Zbieranie grzybów to wielowiekowa polska tradycja, a przy tym wspaniała rodzinna rozrywka i relaksująca forma wypoczynku na łonie natury.

            W powiecie brodnickim zbieranie grzybów jest bardzo popularne, są one chętnie spożywane ze względu na walory smakowe i zapachowe. W naszych lasach rośnie wiele gatunków grzybów. Wśród nich występują grzyby trujące, jadalne i niejadalne. Szczególnie niebezpieczne są grzyby trujące, które mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych.

 

Przed grzybobraniem warto poznać kilka dobrych rad:

-       zbieramy gatunki grzybów tylko dobrze nam znanych,

-       nie zbieramy grzybów bardzo młodych, starych, przejrzałych,

-       nie zbieramy grzybów, których nie znamy,

-       zbieramy grzyby całe poprzez wykręcanie ich z podłoża. Zbieranie grzybów przez ułamanie trzonu lub obcięcie nożem dolnej jego części jest szkodliwe dla grzybni. Utrudnia rozpoznanie wszystkich charakterystycznych cech grzyba, tak bardzo istotnych do określenia jego gatunku,

-       zbieramy grzyby tylko do przewiewnych koszyków. W torbach i siatkach plastikowych grzyby łatwo ulegają zaparzeniu i zepsuciu,

-       podstawą do rozpoznania gatunku grzyba nie może być tylko smak, ponieważ niektóre śmiertelnie trujące grzyby mają łagodny niewyróżniający się smak (np. muchomor sromotnikowy),

-       nie należy też wierzyć przesądom o ciemnieniu cebuli lub czernieniu srebrnej łyżki po kontakcie z trującym lub niejadalnym grzybem.

Co robić w sytuacji zatrucia grzybami?

Objawy zatrucia :

-       bóle brzucha,

-       uporczywe wymioty, biegunka, silne pragnienie,

-       skurcze mięśni, drgawki, zaburzenia pracy serca i układu krążenia,

-       stany podniecenia, odurzenia, zamroczenie, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, śpiączka, wyraźniej rozszerzone źrenice.

Jeżeli po spożyciu grzybów zauważymy objawy zatrucia, powinniśmy natychmiast wezwać lekarza, a najlepiej udać się do szpitala.

Zanim przybędzie lekarz należy:

- wypróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów i podanie osolonej wody, nie wolno

  podawać mleka ani alkoholu,

- zabezpieczyć wymiociny oraz resztki potrawy grzybowej, ewentualnie obierzyny

  z grzybów celem rozpoznania grzyba, który wywołał zatrucie,

- często po wystąpieniu ww. objawów następuje okresowe polepszenie stanu zdrowia.

 

Niezależnie od polepszenia stanu zdrowia osobę podejrzaną o zatrucie

należy natychmiast przewieźć do szpitala!

            Informujemy, że na targowisku w Brodnicy w okresie grzybobrania zatrudniony jest klasyfikator grzybów, który ocenia grzyby świeże i wystawia atest, jeżeli grzyby nadają się do spożycia.

 

            W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy jest zatrudniony grzyboznawca, który bezpłatnie udziela porad dotyczących rozpoznania gatunków grzybów i ich przydatności do spożycia.

Najczęściej mylone grzyby:

Czubajka kania
Macrolepiota procera
jadalny
http://www.mojapolska.az.pl/images/kania.jpg

Istnieją białe odmiany muchomora sromotnikowego.
Czubajka kania bywa mylona z muchomorem sromotnikowym,
głównie z jego białymi odmianami.


Podobny do czubajki kani jest także muchomor cytrynowy.

Muchomor cytrynowy
Amanita citrina
trujący
http://www.mojapolska.az.pl/images/cytrynowy.jpg

Gołąbek zielonawy
Russula virescens
jadalny
http://www.mojapolska.az.pl/images/golabek_zielonawy.jpg


Gołąbek zielonawy jest często mylony
z muchomorem sromotnikowym.
Muchomor sromotnikowy jest najsilniej trującym grzybem występującym w Polsce!
Muchomor sromotnikowy to nie sromotnik.


Muchomor sromotnikowy
Amanita phalloides
śmiertelnie trujący!
http://www.mojapolska.az.pl/images/sromotnikowy.jpg

Pieczarka polowa
Agaricus arvensis
jadalny
http://www.mojapolska.az.pl/images/pieczarka.jpg

Młode pieczarki są mylone z muchomorem jadowitym.
Muchomor jadowity jest śmiertelnie trujący!
Bardzo młode pieczarki mają pod kapeluszem białe blaszki.
Muchomor jadowity też ma białe blaszki!Muchomor jadowity
Amanita virosa
śmiertelnie trujący!
http://www.mojapolska.az.pl/images/muchomor_jadowity.jpg

 

 

 

Opieńka miodowa
Armillaria mellea
jadalny
http://www.mojapolska.az.pl/images/opienka.jpg

Opieńkę miodową można pomylić z maślanką wiązkową.
Maślanka wiązkowa dawniej była nazywana
łysiczką trującą.
Opieńki zbiera się od września do listopada.

Maślanka wiązkowa
Hypholoma fasciculare
trujący!
http://www.mojapolska.az.pl/images/maslanka.jpg

 

Bezpiecznego grzybobrania !

 

 

„Twarzą w twarz z depresją’’

 

 

 

W roku 2017 Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”. Z tej okazji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy ogłosił konkurs na plakat pt. „Twarzą w twarz z depresją”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Brodnickiego. Konkurs ten będzie stanowił wzbogacenie i podsumowanie działań związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia.

Celem konkursu jest ukazanie, jakie oblicza może przyjmować depresja oraz wskazanie, jak ważne jest mówienie o niej, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach oraz o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc, aby zapobiec depresji lub jak leczyć chorujące na nią osoby.

Konkurs skierowany był do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu brodnickiego. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którzy za swoje przysłane prace otrzymają dzisiaj nagrody rzeczowe ufundowane przez  Starostę Brodnickiego.

 

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność zmagających się z depresją osób do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. Ponadto u osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

 

Głównym założeniem tegorocznej kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o niej stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. O depresji mówią celebryci czy sportowcy, bez wstydu mówią o swojej depresji ludzie z pierwszych stron gazet. Wtedy łatwiej się nam przyznać, że my też możemy mieć depresję. Ale, wcale za tym wszystkim nie idzie leczenie. Często leczenie jest gdzieś daleko. Niektórzy z tego powodu nie chcą pójść do lekarza po tabletki, częściej osoby te sięgają po alkohol. Część się wycofuje w zacisze domowe oraz z aktywnego życia przynoszącego pozytywne rezultaty zawodowe i społeczne. W związku z tym śpi dłużej, praca ich jest nieefektywna. Duża grupa z tych osób nie chodzi do pracy, bierze L4.

 Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, na przykład w szkole, miejscu pracy czy w miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, w blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

 

Hasło kampanii brzmi: Depresja – porozmawiajmy o niej.

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej: młodzież nastoletnią i młodych dorosłych, kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka) i osoby starsze (po 60 roku życia).

         W Polsce z depresją zmaga się od 1,5 -2,6 miliona osób. Jesteśmy wśród krajów europejskich w pierwszej dziesiątce, gdzie jest najwięcej samobójstw. Przyjmuje się, że samobójstw w Polsce jest na poziomie 6-6,5 tysiąca w skali roku, co jest znaczącą liczbą bezwzględną na podstawie raportów policyjnych.

        Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.

         Jednak depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć.

 

W 2015 roku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy realizuje na terenie objętym jej nadzorem następujące interwencje programowe i nieprogramowe:

              I.      Interwencje programowe:

§          „Trzymaj formę” ogólnopolski program dotyczący zbilansowanej diety i aktywności fizycznej

§  „Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016”  - ogólnopolski program zapobiegania zakażeniom HIV i zachorowaniom na AIDS

§         „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”  - ogólnopolski program profilaktyki tytoniowej

§         „Czyste powietrze wokół nas” -  ogólnopolski program przedszkolnej edukacji antytytoniowej,

§         „Nie pal przy mnie, proszę”- ogólnopolski program profilaktyki tytoniowej dla klas I-III szkoły podstawowej,

§         „Znajdź właściwe rozwiązanie”- ogólnopolski program profilaktyki tytoniowej dla starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum,

§         Projekt Ogólnopolski KIK 68 współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” w ramach, którego realizowany jest program „ARS, czyli jak dbać o miłość „ dla szkół ponadgimnazjalnych,

§         „Ochroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”- wojewódzki program adresowany dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych.

 

          II.      Interwencje nieprogramowe:

§         Światowy Dzień Zdrowia – interwencja ogólnopolska,

§         Światowy Dzień bez Tytoniu – interwencja ogólnopolska,

§         Światowy Dzień Rzucania Palenia – interwencja ogólnopolska,

§         Kampania multimedialna HIV/AIDS – interwencja ogólnopolska,

§         Monitoring przestrzegania zakazu palenia na terenie zakładów opieki zdrowotnej, placówek nauczania i wychowania, zakładów żywnościowych oraz zakładów pracy-interwencja ogólnopolska,

§         Akcja letnia-Bezpieczne wakacje- interwencja wojewódzka,

§         Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach-kampania ogólnopolska realizowana w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015 stanowiącego Program Zdrowotny Ministra Zdrowia,

§         „Uroczystości komunijne bez zatruć pokarmowych”- interwencja wojewódzka,

§         „Profilaktyka chorób pasożytniczych”-wszawica, owsica, świerzb- interwencja wojewódzka.

http://www.bip17.pwisbydgoszcz.pl/meu/line.jpg

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadziła: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 31.05.2016 r.

 

 

 

 


Flu Awareness Campaign – 17 – 21 październik 2016

Grypa to poważna choroba zakaźna układu oddechowego. W ciągu roku zapada na nią około 330-390 mln ludzi na całym świecie to jest 5-15% populacji.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca szczególną uwagę na konieczność szczepienia przeciwko grypie, jako najskuteczniejszej formie przeciwdziałania chorobie.

Od ponad czterech lat to jest od 2013r. WHO promuje szczepienia przeciwko grypie ogłaszają ckampanieFlu Awareness.

Głównym celem kampanii jest zwracanie uwagi na znaczenia szczepień przeciwko grypie, przede wszystkim wśród osób z grup ryzyka, które obejmują między innymi: osoby starsze, kobiety w

ciąży, dzieci, osoby z chorobami współistniejącymi gdzie szczególnie groźne jest wystąpienie poważnych powikłań w czasie choroby oraz pracowników służby zdrowia.

W tym roku czwarta ogólnoświatowa edycja kampanii dotyczącej wiedzy na temat grypy i jej zapobiegania odbędzie się w dniach 17-21 października 2016.

Głównym celem tegorocznej kampanii jest zwiększenie ilości szczepień przeciwko różnym postaciom grypy wśród Pracowników Służby Zdrowia.

Dlaczego Pracownicy Służby Zdrowia powinni się szczepić przeciwko grypie?

Jeśli jesteś pracownikiem opieki zdrowotnej, to jesteś narażony na większe ryzyko

zachorowania na grypę niż reszta osób.

Gdy chorujesz na grypę możesz narazić swoich pacjentów.

Ponieważ Pracownicy Służby Zdrowia są bardzo oddani swojej pracy, często przychodzą do niej,

gdy są chorzy zwiększając tym samym ryzyko przenoszenia wirusa grypy.

Jakie są główne założenia tegorocznej kampanii?

Zwiększenie szczepień wśród pracowników służby zdrowia, aby zapobiec wystąpieniu choroby.

Zwiększenie szczepień wśród pracowników służby zdrowia w celu ochrony pacjentów przed

chorobą.

Zachęcenie do szczepień osoby z grup ryzyka przez pracowników służby zdrowia.

Dlaczego akurat kampania przeciw grypie?

Grypa przebiega zwykle łagodnie i większość ludzi szybko powraca do zdrowia. Jednakże, ta

zakaźna choroba układu oddechowego wywołana przez wirusy grypy, może czasami powodować

poważne powikłania, a nawet śmierć.

Jak dochodzi do zarażenia wirusem grypy?

Źródłem zarażenia jest chory człowiek. Wirus przenoszony jest w powietrzu w drobnych kropelkach wydzieliny z dróg oddechowych, które wdychamy przebywając w bliskiej odległości od

chorego, a także na skórze rąk, którymi dotykamy chorego lub zakażone przez niego przedmioty (Np. meble, klamki itp.). Ze skóry rąk wirus przedostaje się do dróg oddechowych przez

bezpośredni kontakt podczas dotykania ust, oczu i nosa. Jak zapobiec grypie? Najlepszym sposobem, aby zapobiec zachorowaniu na grypę jest wykonywanie szczepień

ochronnych. Ze względu na fakt, iż wirusy grypy bardzo szybko mutują, szczepienia musza być wykonywane rokrocznie ze względy na swą sezonowość. Występuje on zwykle w okresie jesienno-zimowym,

więc miesiąc październik to właściwy czas, aby sięgnąć po szczepionkę.

 

 

Grypa a przeziębienie

Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy,

który atakuje głównie płuca i oskrzela.

Najczęstsze objawy grypy:

nagłe zachorowania temperatura, która wynosi ponad 38°C kaszel

ból mięśni i/lub głowy złe samopoczucie dreszcze bóle w klatce piersiowej

u dzieci bardzo często występują objawy żołądkowo-jelitowe (głównie nudności

i wymioty)

Grypę bardzo często myli się z przeziębieniem.

Najczęstsze objawy przeziębienia:

ból gardła i oczu kichanie zmniejszenie drożności nosa, czasami wyciek z nosa

utrata apetytu rzadziej – gorączka lub stan podgorączkowy

Jak można się chronić przed grypą?

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed zachorowaniem jest szczepienie przeciw

grypie. Szczepionka zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania, a jeśli do niego

dojdzie – łagodzi przebieg choroby. Wirusy grypy mutują, dlatego aby jak najlepiej

ochronić się przed zachorowaniem, należy się szczepić co roku.

Inne wskazania:

regularnie myj ręce wodą z mydłem zasłaniaj usta i nos chusteczką jednorazową

podczas kichania i kaszlu, następnie wyrzucaj zużyte chusteczki do kosza na śmieci

kichaj w zgięcie łokcia, zasłaniając nos i usta podczas choroby przebywaj w domu

unikaj chorych

W jaki sposób leczyć grypę?

Wirusa grypy nie zwalczają antybiotyki ani leki dostępne w aptece bez recepty.

Skuteczne są leki antywirusowe, które przepisuje lekarz. Powinny być podane w ciągu

48 godzin od pojawienia się pierwszych objawów i po zdiagnozowaniu grypy

(na podstawie wymazu).

Najczęstsze powikłania pogrypowe:

zapalenie płuc i oskrzeli zakażenie meningokokowe zaostrzenie astmy

zapalenie ucha środkowego choroby serca toksycznego zapalenie mięśni

choroby nerek powikłania neurologiczne wstrząs, a nawet zgon

Dlaczego kobiety w ciąży znajdują się w grupie ryzyka?

Grypa u kobiet w ciąży może być zagrożeniem zarówno dla niej, jak i dla jej

nienarodzonego dziecka – może powodować poważne choroby.

Szczepienie jest bezpieczne podczas całej ciąży.

Po zaszczepieniu kobieta przekazuje odporność dziecku. Dzięki temu jest ono chronione

przez pierwsze pół roku życia.

 

 

 

 

 

KW_57410_WSSE_plik2

 

 

KW_66769_WSSE_plik3

 

 


 

 

KAMPANIA: Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania"

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi ogólnopolską kampanię „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty - do leczenia, nie do brania”. 


Bezpośrednimi adresatami kampanii są dorośli - rodzice i nauczyciele młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat ryzyka używania leków dostępnych bez recepty przez dzieci i młodzież w celach pozamedycznych oraz przeciwdziałanie jego negatywnym skutkom.


W ramach kampanii przygotowane zostały publikacje, które są dostępne również w wersji elektronicznej, na stronie KBPN.

Materiały do pobrania:

  • podręcznik dla rodziców pt.: "O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii";
  • scenariusz zajęć z rodzicami dla nauczyciela pt.: "Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi".

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie kampanii

- http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=3040157


Kampania prowadzona jest pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Partnerami kampanii są: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Kuratoria Oświaty, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Urzędy Marszałkowskie.


„Nie każdy gabinet hirudoterapii zapewnia ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi!!!”

 

Hirudoterapia - naturalna metoda leczenia różnorodnych dolegliwości zdrowotnych przy użyciu pijawek przeżywa prawdziwy renesans. Pijawkami leczy się, bądź wspomaga leczenie, najrozmaitszych chorób: układu sercowo naczyniowego, endokrynologicznego, pokarmowego, moczowo-płciowego, oddechowego, kostno-stawowego, choroby dermatologiczne bądź neurologiczne. Pijawki wykorzystywane były do leczenia już od czasów starożytnych. Intensywny rozwój medycyny w XX wieku stał się przyczyną ograniczenia stosowania tych organizmów, jednakże wyizolowanie hirudyny z gruczołów śluzowych pijawek i innych cennych związków spowodowało ponowne zainteresowanie tą starą metodą terapii.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004 r. w sprawie zwierząt występujących dziko, objętych ochroną (Dz.U. nr 220, poz. 2237) pijawkowate, w tym pijawka lekarska znajdują się w wykazie zwierząt objętych ścisłą ochroną. Jednakże obrót pijawkowatymi w Polsce nie jest zabroniony. Osoba posiadająca je musi posiadać dokument, uzyskany zgodnie z procedurą określoną w przepisach ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz.1220 z późn. zm.), zezwalający na przetrzymywanie, czy hodowlę.

Przy założeniu, że w utrzymywaniu pijawek wykorzystywanych w hirudoterapii jest stosowana krew zwierzęca, którą należy traktować jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, działalność nadzorową w tym zakresie prowadzą organy Inspekcji Weterynaryjnej, które jednocześnie prowadzą stały monitoring chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych tj., brucelozy, kampylobakteriozy, bąblowicy, listeriozy, włośnicy, gruźlicy, salmonelli oraz ich czynników chorobotwórczych. W związku powyższym przed podjęciem przedmiotowej działalności podmiot taki powinien uzyskać zatwierdzenie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Do hirudoterapii nadają się wyłącznie pijawki pochodzące z hodowli laboratoryjnej oraz posiadające świadectwo pochodzenia (hodowane w warunkach izolowanych, bez kontaktu z otoczeniem zewnętrznym oraz żywione w sposób kontrolowany).

            Wykorzystywane są wszystkie pijawki z gatunku Hirudo medicinalis: pijawka lekarska lecznicza (Hirudo medicinalis medicinalis), pijawka lekarska apteczna (Hirudo medicinalis officinalis) oraz pijawka lekarska orientalna (Hirudo medicinalis orientalis).

Zgodnie z podstawową Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych ICD-9 CM terapia pijawkowa jest procedurą medyczną. Zabieg hirudoterapii przebiega z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich, niezbędne są więc opracowane i wdrażane przez świadczeniodawcę procedury uniemożliwiające przeniesienie zakażenia lub choroby zakaźnej na człowieka m.in. procedurę postępowania z pijawkami po zabiegu, w której powinny znaleźć zastosowanie zasady, które będą uniemożliwiały przeniesienie zakażenie i/lub choroby zakaźnej ze zwierzęcia na człowieka oraz z człowieka na człowieka. Bezwzględnie przestrzegać należy nieużywania powtórnie tej samej pijawki w terapii z kolejnym pacjentem.

Terapia pijawkami jest bezpieczna pod warunkiem, że osoby, które zajmują się hirudoterapią  mają odpowiednie kwalifikacje, zaś pijawki są na pewno „zdrowe” i używane niczym strzykawka jednorazowa – tylko raz. Po użyciu powinny być traktowane jako odpad medyczny.

W myśl art.11,12,13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą nadzór sanitarny nad gabinetami hirudoterapii i wymagają  przestrzegania przepisów ww. ustawy. Obecnie na terenie powiatu brodnickiego  nie funkcjonuje gabinet hirudoterapii ( PPIS w Brodnicy nie wydał żadnej opinii sanitarnej dot. spełnienia wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych dla gabinetów hirudoterapii).

Tymczasem na polskim rynku dostępne są pijawki podejrzanego pochodzenia. Często oferują je osoby i firmy szukające szybkiego zysku. Mogą pochodzić z hodowli w otwartych zbiornikach, gdzie karmione są w sposób niekontrolowany. Przypadkowi żywiciele pijawek mogą być nosicielami groźnych chorób bakteryjnych, wirusowych oraz pasożytniczych.

 Po leczeniu przez niewykwalifikowane osoby, niepewnymi pijawkami narażeni jesteśmy na między innymi zapalenie tkanki łącznej, zakażenie oczu, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie otrzewnej, opon mózgowych czy posocznicę.

 

 

 

         

line

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadziła: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 12.4.2019 r.