SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Dokumenty należy składać w kancelarii Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy

ul. Żwirki i Wigury 1

87-300 Brodnica

lub wysyłać poczt± na adres: psse.brodnica@pis.gov.pl

wytworzył: Waldemar D±browski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 16.11.2015 r.