SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zasadniczym celem polityki jakości prowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy jest wykonywanie pracy w sposób, który zapewni bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom powiatu.

Zgodnie z § 3 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy w Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, którym objęto Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego.

System zarządzania jakością i zasady jego funkcjonowania są prezentowane w odpowiednich dokumentach tj. księdze jakości, procedurach i instrukcjach.

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana: 16.11.2015 r.