WAŻNE KOMUNIKATY

Informacja o wynikach naboru w PSSE w Brodnicy

            Uprzejmie informuję, że na stanowisko referenta w Oddz. Ekon. i Admin. w wyniku zakończenia procedury naboru została wybrana Pani Maria Ewertowska z Brodnicy.

Uzasadnienie:

            Pani Maria Ewertowska spełniła wszystkie kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane wykształcenie i umiejętności.
W wyniku szczegółowej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną na poziomie trzeciego etapu naboru decyzją Dyrektora PSSE w Brodnicy została wybrana spośród wszystkich kandydatów na powyżej wskazane stanowisko, uzyskując pozytywną ocenę w zakresie wymagań rekrutacyjnych.

Brodnica, 26.08.2019 r.

                                                                       Dyrektor PSSE w Brodnicy
                                                                       mgr Danuta Kowalkowska-Szramka

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje o opublikowaniu Komunikatów V i VI odnoszących się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

 

 

W związku z podpisaną 17 stycznia br. deklaracją współpracy pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że 1 października został ogłoszony przez Panią Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej - Ogólnopolskim Dniem Tornistra. 

Jednym z warunków właściwego i normalnego rozwoju fizycznego dziecka jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała. Złe nawyki związane z noszeniem zbyt dużego obciążenia na plecach oraz utrzymywanie nieprawidłowej postawy ciała, mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Celem Ogólnopolskim Dniem Tornistra jest poinformowanie o działaniach Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarna, na rzecz edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na profilaktykę wad postawy.

W związku z powyższym w całym kraju będą podjęte działania celem sprawdzenia, jak wygląda szkolny plecak, co uczeń w nim nosi na co dzień i czy rodzice oraz dzieci zwracają uwagę na to, w jaki sposób właściwie zapakować przybory szkolne.

Na podstawie wytycznych GIS Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Brodnicy wyznaczy do badania dwie szkoły, które są objęte profilaktyczną opieką zdrowotną nad uczniami, w tym jedną szkołę wiejską i jedną miejską, w których są  co najmniej dwie klasy w jednym roczniku. Ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów będzie przeprowadzona w październiku. Termin badania będzie uzgodniony z dyrekcją szkoły i pielęgniarką szkolną, która zgodzi się udostępnić swój gabinet na badanie, tak by możliwe było indywidualne przeprowadzenie oceny ciężaru ciała ucznia i ciężaru jego tornistra.

 

LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH

 

I. CO TO JEST LEGIONELOZA I LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC, JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ? KIEDY DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? JAK ZMNIEJSZYĆ RYZYKO ZACHOROWANIA?

 

·         LEGIONELOZA JEST ZAKAŹNĄ CHOROBĄ WYWOŁYWANĄ PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA SPP. WYSTĘPUJĄCE W WODZIE.

 

·         DO ZAKAŻENIA LUDZI DOCHODZI POPRZEZ WDYCHANIE AEROZOLU KROPELEK WODY (AREOZOL WODNO-POWIETRZNEGO) ZAWIERAJĄCYCH BAKTERIE, CHOROBA MOŻE PRZEBIEGAĆ W POSTACI ZAPALENIA PŁUC.

 

·         LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC (INACZEJ CHOROBA LEGIONISTÓW) TO POWAŻNE, ATYPOWE ZAPALENIE PŁUC - W PRZYPADKU BRAKU ODPOWIEDNIEGO LECZENIA ANTYBIOTYKAMI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH KOMPLIKACJI ZDROWOTNYCH.

 

·         CHOROBA MOŻE MIEĆ SZCZEGÓLNIE CIĘŻKI PRZEBIEG U OSÓB STARSZYCH I OBCIĄŻONYCH INNYMI CHOROBAMI.

 

·         CO ROKU W EUROPIE ODNOTOWUJE SIĘ PONAD 1000 PRZYPADKÓW LEGIONELOZOWEGO ZAPALENIE PŁUC U OSÓB, KTÓRE ULEGŁY ZAKAŻENIU W RÓŻNYCH OBIEKTACH ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO, TAKICH JAK NP. HOTELE, PENSJONATY CZY KEMPINGI.

II. W JAKI SPOSÓB MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA BAKTERIAMI LEGIONELA?

Choroba nie przenosi się pomiędzy ludźmi. Zakażenie bakteriami Legionella następuje w wyniku wdychania aerozoli – mikroskopijnych, niedostrzegalnych gołym okiem kropelek wody, zawierających bakterie, zawieszonych w powietrzu.

ABY DOSZŁO DO ZAKAŻENIA, BAKTERIE MUSZĄ DOSTAĆ SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH. PICIE SKAŻONEJ BAKTERIAMI WODY NIE PROWADZI DO ZAKAŻENIA. Podczas picia wody do zakażenia może dojść jedynie w przypadku zakrztuszenia się i aspiracji płynu do dróg oddechowych.

Bakterie Legionella żyją w wodzie i namnażają się w sprzyjających warunkach – na przykład w stojącej wodzie w sieciach wodociągowych. By się namnażać, wymagają jedynie odpowiedniej temperatury (między 20°C a 50°C) i obecności w wodzie zanieczyszczeń i osadów (takich jak rdza, glony, kamień wapienny), które wykorzystują jako źródło substancji odżywczych.

Ryzyko zakażenia występuje we wszystkich miejscach, w których mogą powstawać aerozole wodne. Ich źródłem mogą być:

·         prysznice i krany

·         baseny typu SPA / wanny typu whirlpool / jaccuzi

·         nawilżacze, urządzenia do terapii oddechowej

·         wieże chłodnicze (chłodnie kominowe) i systemy klimatyzacji

·         fontanny ozdobne, zwłaszcza w pomieszczeniach

·         węże ogrodowe stosowane do podlewania roślin i inne urządzenia ze zraszaniem

Masywnej ekspozycji na zakażenie może sprzyjać długotrwałe przebywanie w środowisku, w którym obecny jest aerozol wodny (hydroterapia, wanny typu whirlpool, etc.).

Co roku w Europie odnotowuje się ponad 1000 przypadków legionelozowego zapalenie płuc u osób podróżujących. Większość osób choruje w miesiącach letnio – jesiennych (tj. od czerwca do października), po powrocie do domu z wypoczynku w krajach śródziemnomorskich. W Polsce, pomimo że choroba ta rozpoznawana jest sporadycznie (20-40 przypadków rocznie) występuje znacznie częściej i może być rejestrowana w grupie atypowych zapaleń płuc. W krajach UE, każdego roku rejestrowanych jest co najmniej kilka nowych zachorowań, które związane są z pobytem w hotelach na terenie Polski.

III. KTO JEST NAJBARDZIEJ PODATNY NA ZACHOROWANIE?

Większość zdrowych osób narażonych na kontakt z bakteriami Legionella nie zachoruje. Najbardziej podatne na zachorowanie są osoby:

·         w wieku powyżej 50 roku życia, zwłaszcza mężczyźni

·         palące papierosy (obecnie lub w przeszłości)

·         nadużywające alkoholu

·         u których występują inne choroby, zwłaszcza cukrzyca, niewydolność nerek, przewlekłe choroby płuc

·         z niedoborami odporności np. zakażone wirusem HIV, z chorobą nowotworową, po przeszczepach

Osoby te należą również do grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu legionelozowego zapalenia płuc.

JEŻELI W OKRESIE 2 TYGODNI PRZED WYSTĄPIENIEM OBJAWÓW WYJEŻDŻAŁEŚ POZA MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SPĘDZIŁEŚ NOC W HOTELU, KORZYSTAŁEŚ Z WANNY Z HYDROMASAŻEM, LUB UWAŻASZ, ŻE MOGŁEŚ BYĆ W INNY SPOSÓB NARAŻONY NA ZAKAŻENIE TYMI BAKTERIAMI, POINFORMUJ O TYM LEKARZA.

IV. JAK MOŻE SIĘ OBJAWIAĆ LEGIONELOZOWE ZAPALENIE PŁUC?

Początkowo występują niespecyficzne objawy grypopodobne np.:

·         uczucie ogólnego rozbicia

·         ból głowy

·         szybko narastająca gorączka (temperatura 38°C i powyżej)

·         dreszcze

·         bóle mięśni

Następnie, w ciągu 1 dnia, pojawiają się objawy zapalenia płuc:

·         kaszel - zwykle na początku suchy i nieproduktywny, w odksztuszanej wydzielinie czasami może się pojawić krew

·         duszność

·         ból w klatce piersiowej

Mogą wystąpić również zaburzenia orientacji i splątanie.

Często (u około jednej trzeciej chorych) występują objawy ze strony przewodu pokarmowego:

·         wymioty

·         wodnista biegunka

·         ból brzucha

V. JAK ZAPOBIEGAĆ LEGIONELOZOWEMU ZAPALENIU PŁUC?

PODRÓŻUJĄC, BĄDŹ ŚWIADOMY RYZYKA CHOROBY I JEŚLI WYSTĄPIĄ OBJAWY ZAKAŻENIA, ZASIĘGNIJ NIEZWŁOCZNIE PORADY LEKARSKIEJ.

Przeciw legionelozowemu zapaleniu płuc nie można się zaszczepić, dlatego w zapobieganiu ważne jest unikanie sytuacji, w których może dojść do zakażenia.

Podróżując zwróć uwagę, czy:

·         hotel w którym masz zamieszkać, nie figuruje na liście hoteli o podwyższonym ryzyku zakażenia: https://ecdc.europa.eu/en/legionnaires-disease/threats-and-outbreaks/accommodation-site

Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób publikuje dane adresowe hoteli, które nie wdrożyły satysfakcjonującego planu przeciwdziałania i zapobiegania występowania bakterii Legionella pomimo stwierdzenia przypadków legionelozowego zapalenia płuc wśród swoich gości

·         czy w zajmowanym pokoju hotelowym ciepła woda ma odpowiednio wysoką temperaturę (50°C - 60°C, tj. zbyt gorąca, aby włożyć do niej ręce na dłużej niż kilka sekund), a woda zimna ma odpowiednio niską temperaturę (<20°C)

·         jeżeli zajmujesz pokój, który nie był wcześniej użytkowany, przed pierwszym użyciem prysznica, można odkręcić na kilka minut kran, aby przepuścić przez niego wodę (do osiągnięcia przez nią temperatury podanej powyżej)

·         osoby w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia, np. z niedoborami odporności, powinny unikać sytuacji, w których mogą powstawać skażone aerozole np. korzystania z wanny typu whirlpool, etc.

Przydatne informacje można również znaleźć w ulotce informacyjnej dotyczące legionelozowego zapalenia płuc przygotowanej dla kierowników obiektów zakwaterowania turystycznego: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionnares-disease-tourist-accommodation-owners__PL.pdf

Wykaz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w powiecie brodnickim

Nazwa MWDK

Adres

Nazwa akwenu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Organizator

Kontakt

Rytebłota

Rytebłota 2

Jezioro Zbiczno

2018-07-15

2018-08-13

Ośrodek Wczasowy "Rytebłota"

RYTEBŁOTA RESORT & SPA Sp. z o.o., Rytebłota 2, 87-305 Zbiczno, tel. 564939398, biuro@ryteblota.pl

Rytebłota - ZHP

Rytebłota

Jezioro Zbiczno

2018-06-27

2018-07-16

Komenda Hufca ZHP w Chełmży

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kujawsko-Pomorska, Hufiec Chełmża, ul. Józefa Hallera 21, 87-140 Chełmża, tel. 609520711, chelmza@zhp.pl

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.

I. DANE OSOBOWE

Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku
z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.

Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest Administratorem Danych (to znaczy, kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Twoich danych jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, ul Żwirki i Wigury 1, email psse.brodnica@pis.gov.pl, tel. (56) 6974974.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, w szczególności określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”) lub ustawie o ochronie danych osobowych, art.25 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( j.t. 2017 r., poz. 1261).

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo:

-          jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym. Możemy także przetwarzać Twoje dane na podstawie przepisów prawa i z tego tytułu nie musimy uzyskiwać na to Twojej zgody,

-          jeżeli będziesz Użytkownikiem oferowanych przez nas usług – Twoje dane przetwarzamy w oparciu
o udzieloną przez Ciebie zgodę. Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku zaprzestaniemy świadczenia usługi oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe,

-          możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.

-          jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, biuro rachunkowe lub wskazani w zawartej z Tobą umowie podwykonawcy naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, która im na takie żądanie zezwala.

Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich (to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych we wszystkich krajach członkowskich.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości.

Twoje dane mogą też trafić do nas w związku z np. przeprowadzonym szkoleniem, wówczas możemy przetwarzać je w krótkim okresie czasu, dla celów związanych z rozliczeniem  finansowym z podmiotem, który zlecił nam to szkolenie lub w celu wystawienia Ci zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Po tym czynnościach niezwłocznie usuniemy Twoje dane i na pewno nie będziemy ich wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności, chyba, że jasno i wyraźnie udzielisz nam na to zgody.

Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będziemy posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 6 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy.

Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:

-          żądania dostępu do danych,

-          ich sprostowania,

-          żądania usunięcia,

-          lub ograniczenia czynności przetwarzania,

-          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-          przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO. Możesz także wycofać wyrażoną wcześniej swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie.

Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.

Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia zastosowane przez nas oprogramowanie oraz odpowiednia konfiguracja i zabezpieczenie sprzętu.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasza firma zasadniczo nie przetwarza pojedynczych danych osób niepełnoletnich. Takie dane są jednak przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które nas do tego zobowiązują.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji do nas bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy informacje,
że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych PSSE w Brodnicy Panem Jerzym Gerszewskim – kontakt pod adresem e-mail: iod@oin.info.pl lub numerem telefonu +48 601 18 16 68


 

II. PLIKI COOKIES

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Twoim urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" ze strony. Cookies nie służą do ustalania Twojej tożsamości użytkownika, a jedynie Twojego urządzenia - m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przez Ciebie  przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” -  desktopowa lub mobilna).

Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Twoich zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam.

Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy - wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

Co robią cookies?

Generalnie działają one na następujących zasadach:

·         identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,

·         dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach,

·         nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twoich komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania,

·         nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

·         domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,

·         na podstawie Twoich zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

 

Jakie są rodzaje plików cookies?

Występują następujące typy cookies:

"Ciasteczka sesyjne" – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądałeś stronę,

"Ciasteczka stałe" – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Twoich ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który możesz regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany "śledzącymi" (tracking cookies),

"Ciasteczka zewnętrzne" - (ang. third parties cookies) - są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Twoich preferencji i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane "kliknięcia" na reklamy, preferencje użytkowników etc,

Czy musisz wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies?

Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania „cookies". Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

·         zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe,

·         zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn,

·         określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.,

·         blokowania lub usuwania cookies.

 

Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziesz na stronach ich producentów.

Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. 
Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Ci natomiast skorzystanie
z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

Do czego wykorzystujemy cookies?

W ramach strony stosowane są zarówno ciasteczka sesyjne, jak ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach:

·         tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości stron ich struktury i zawartości,

·         utrzymanie sesji Użytkownika strony.

W celu poprawnego wyświetlania strony zbierane są następujące informacje: nazwa i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia języka, data i godzina wysłania żądania do serwera, IP z którego zostało wysłane żądanie, żądany URL.  Dane te zbierane są w celu umożliwienia prawidłowej obsługi strony.

W celu tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie analityki internetowej – Google Analytics,
które  gromadzi dane oraz korzysta z własnych plików cookies zgodne z Polityką Prywatności firmy Google dostępną pod tym adresem.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane zbierane przez naszą stronę nie są ujawniane ani udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem właściwych organów ścigania uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego w związku z jego wszczęciem na nasz wniosek.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w nawiązaniu do pisma Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 08.05.2018 r. znak: NEP.967.48.7.2018 dotyczącego ogniska odry w Czechach, informuje, iż od 1 stycznia do 30 marca 2018 r. odnotowano 103 przypadki zachorowań na odrę. Przypadki odry odnotowano głównie w Pradze (70 przypadków) oraz w sąsiadującym regionie – kraju środkowoczeskim (13 przypadków). Pozostałe 20 przypadków zgłoszono z 6 innych krajów samorządowych Czech.  Łącznie, zachorowania stwierdzono w 8 z 14 jednostek terytorialnych Czech. U jednej z chorych na odrę osób (8-miesięcznego dziecka) wystąpiły powikłania (zapalenie ucha środkowego). Ustalono, że 51% zachorowań wystąpiło wśród nieszczepionych osób. Ponadto 19,4 % zachorowań dotyczyło dzieci w wieku od roku do 4 lat. Obecnie trwa identyfikowanie genotypu wirusa.

Ustalono, że w przypadku większości importowanych zachorowań do zawleczenia doszło z Ukrainy przez nieszczepione lub częściowo zaszczepione osoby mieszkające tymczasowo lub na stałe w Czechach.

 

Odra to ostra, zakaźna i wysoce zaraźliwa choroba wirusowa objawiająca się typową grudkowo-plamistą wysypką.

Wirus wnika do organizmu przez błonę śluzową dróg oddechowych, skąd dostaje się do krwi, chłonki i układu siateczkowo-śródbłonkowego następnie dociera m.in. do skóry. Zmiany patologiczne umiejscawiają się głownie w układzie oddechowym oraz często dotyczą ośrodkowego układu nerwowego.

W typowym przebiegu choroby wyróżnia się trzy okresy:

 • początkowy – nieżytowy. Występują: wysoka gorączka, suchy kaszel, nieżyt spojówek i nosa, światłowstręt, pod koniec tego okresu, na 2-4dni przed wysypką pojawiają się na błonie śluzowej policzków plamki Fiłatowa-Koplika.
 • okres wysypkowy trwa 4 do 7 dni. Wysypka plamisto-grudkowa pojawia się 3-7 dni na początku objawów nieżytowych, pierwsze wykwity pojawiają się za uszami, następnie na szyi, twarzy, tułowiu i kończynach. Po 36-72 godzinach wysypka zaczyna blednąć i ustępuje w takiej kolejności, w jakiej się pojawiła. Po wysypce pozostają przebarwienia a niekiedy występuje złuszczenie.
 • okres zdrowienia zaczyna się po ustąpieniu wysypki i trwa różnie długo, to zależy przede wszystkim od powikłań, które występują często w przebiegu choroby.

Do ciężkich powikłań zalicza się powikłania neurologiczne np. zapalenie mózgu, które występują przeważnie w okresie od 1 do 15 dni po pojawieniu się wysypki, najczęściej 6 dnia.  Ryzyko powikłań neurologicznych wzrasta z wiekiem, powyżej 10 roku życia jest 2-3 razy wyższe. Do częstych powikłań należą: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, dławiec rzekomy.  Za odległe następstwo przebytej, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie odry uważa się podostre stwardniające zapalenie mózgu występujące przeważnie w 4 do 10 lat po przebyciu odry.

 

Rezerwuarem zakażenia jest człowiek, źródłem zakażenia chory człowiek. Wirus szerzy się drogą kropelkową lub przez bezpośrednią styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej lub moczem zakażonej osoby; bardzo rzadko drogą pośrednią przez przedmioty świeżo zanieczyszczone wydzieliną z jamy nosowo-gardłowej.

Wirus wrażliwy na działanie ciepła, światła i wysuszenie, przeżywa w mikrokropelkach śluzu zawieszonego w powietrzu.

Okres wylęgania 8-13 dni licząc od zakażenia do wystąpienia gorączki lub 9-14 dni od wystąpienia wysypki z tendencją do wydłużania się u osób dorosłych.

Wirus odry znajduje się w wydzielinie jamy nosowo-gardłowej, łzach i w moczu. Brak nosicielstwa.

Odporność populacji

Wrażliwe na odrę są wszystkie osoby, u których wygasła odporność bierna uzyskana od matki, a które nie nabyły odporności po przechorowaniu odry lub po szczepieniu. Odporność po przechorowaniu utrzymuje się do końca życia.

 

W ostatnich miesiącach nastąpił wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A zarówno Polsce, jak i na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z powyższym lekarze rodzinni z terenu naszego województwa mogą spotkać się ze zwiększoną liczbą wizyt pacjentów chorych lub mających kontakt z osobami chorymi na wzw typu A.

Łącznie w Polsce od początku roku do 15 listopada 2017 r. zgłoszono 2 408 przypadków, co daje zapadalność 6,27 na 100 tys. mieszkańców. Stanowi to kilkudziesięciokrotny wzrost zapadalności w porównaniu do mediany z lat 2009-2016. Najwięcej przypadków i najwyższą zapadalność odnotowano w województwie mazowieckim, małopolskim, łódzkim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Liczba zgłaszanych przypadków wykazywała tendencję wzrostową, osiągając w październiku ponad 500 zachorowań. Od 1 do 15 listopada br. odnotowano 203 przypadki.

Jak wynika z danych epidemiologicznych gromadzonych w województwie kujawsko-pomorskim, od 1 stycznia do 15 listopada 2017 r. zarejestrowano 53 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A, to prawie 3-krotnie więcej niż w latach 2010-2016 łącznie. Zapadalność wyniosła 2,54/100 tys. ludności i była 2,5-krotnie niższa od notowanej w kraju (6,27). Zachorowania wśród mężczyzn stanowiły 87% wszystkich przypadków.

Źródłem zakażenia jest osoba chora na wzw typu A.

Choroba rozprzestrzenia się na trzy różne sposoby:

 1. przede wszystkim drogą pokarmową – fekalno-oralną, aż w 90% (wzw typu A określane jest chorobą „brudnych rąk”).

Ma to związek ze spożyciem skażonej wody, np. wody w postaci kostek lodu, które wcześniej zostały skażone przez osoby wydalające wirusa HAV razem z kałem (woda nie została odpowiednio zdezynfekowana oraz skażonej żywności, np. mięsa, warzyw lub owoców, które przed spożyciem zostały umyte w zanieczyszczonej wydalinami wodzie,

 1. drogą kontaktów seksualnych - najczęściej dotyczy to mężczyzn o orientacji homoseksualnej

(obecnie coraz częstsza droga zakażenia, ponieważ nastąpiło załamanie zasad postępowania w środowisku mężczyzn o orientacji homoseksualnej. Choroba szerzy się nie tylko wśród homoseksualistów, ale i partnerów biseksualnych),

 1. poprzez bezpośredni kontakt z osobą zakażoną ( zachorowania o charakterze rodzinnym),
 2. kąpiel w zakażonej wodzie,
 3. przetaczanie osocza lub czynnika VIII krzepnięcia,
 4. wykonywanie tatuażu,
 5. poddanie się akupunkturze( przez zanieczyszczone igły).

 

Wirus jest wrażliwy na działanie formaliny oraz HCl. Ginie w autoklawie w temp. 121 st. C   po 30 minutach oraz pod wpływem gotowania przez 5 minut i promieniowania UV.

 

Zapobieganie wzw typu A:

- Przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej (bardzo częste mycie rąk, a zwłaszcza po korzystaniu z toalety), ale również przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków. W sytuacji, kiedy nie mamy możliwości umycia rąk, np. w podróży to należy zdezynfekować ręce dostępnymi środkami, np. płynami myjąco-dezynfekcyjnymi lub nasączonymi nimi chusteczkami, które należy ze sobą zabierać !!!

- Mycie owoców i warzyw przed spożyciem.

- Picie tylko przegotowanej wody.

- Unikanie surowego mięsa. Pokarmy spożywać najlepiej poddane wcześniej obróbce termicznej.

- Chronić żywność przed owadami.

- Nadzór sanitarny nad żywnością i wodą.

- Przestrzeganie przepisów sanitarnych zarówno przez zarządzających basenami, saunariami w aquaparkach, itp.- skuteczne dezynfekowanie wody, jak również mycie ciała przez użytkowników przed skorzystaniem z kąpieli.

 

Brak jest specyficznego leczenia, natomiast dostępna jest dwudawkowa szczepionka p/wzw typu A. Szczepienie dzieli się na dwie dawki, które podaje się w odstępie 6-12 miesięcy. Pierwsza  dawka uodparnia po 10 dniach, druga dawka przyjęta po pół roku daje odporność aż na 20 lat.

 

LEGIONELOZA U TURYSTÓW POWRACAJĄCYCH Z HISZPANII

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje o zachorowaniach na legionelozę wśród turystów z Unii Europejskiej powracających z miejscowości Palma Nova w Hiszpanii.

Od 11 września do 7 października 2017 r. odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym jeden śmiertelny: 14 z Wielkiej Brytanii, 2 z Francji, 1 z Danii, 1 z Republiki Czeskiej. Dodatkowo odnotowano 1 zachorowanie u pracownika hotelu w Palma Nova. Potwierdzono 17 zachorowań, wszystkie są powiązane z pobytem w hotelach w Palma Nova.

Z powodu długiego okresu inkubacji oraz braku identyfikacji źródła zakażenia możliwe są kolejne przypadki choroby. Bakterie Legionella nie przenoszą się z człowieka na człowieka, co oznacza, że zagrożenie dla populacji UE jest ograniczone do osób zamieszkujących lub odwiedzających dotknięty obszar.

Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że turyści (zwłaszcza ci powyżej 50 r.ż., palący oraz z obniżoną odpornością), u których w ciągu dwóch tygodni od powrotu z Hiszpanii, wystąpiły objawy chorobowe ze strony układu oddechowego, powinni jak najszybciej zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia wczesnej diagnozy i zastosowania właściwego leczenia.

Legioneloza jest to ostra choroba zakaźna, niezaraźliwa, najczęściej z dominującymi objawami zapalenia płuc. Choroba opisana została po raz pierwszy w 1977 r. w wyniku zbadania epidemii zachorowań z wysoką śmiertelnością, które wystąpiły wśród uczestników Konwencji Legionu Amerykańskiego w Filadelfii.

 Wyróżnia się 3 postacie choroby:

·          postać płucną, typową chorobę legionistów, z dominującymi objawami zapalenia płuc, przy ciężkim stanie ogólnym, z podwyższoną ciepłotą ciała do 390C, suchym kaszlem, zaburzeniami oddychania, bólami brzucha, wymiotami i biegunką oraz zaburzeniami świadomości;

·          postać pozapłucną, łagodną, rzekomo grypową, nazwaną gorączką Pontiac, od pierwszej epidemii zachorowań, z objawami nagłego wzrostu ciepłoty ciała, dreszczy, bólu głowy i bólów mięśniowych oraz objawów zakażenia górnych dróg oddechowych.

Wyzdrowienie następuje samoistnie, po kilku dniach.;

·          postać pozapłucna, ciężka, uogólniona.

 

Rezerwuarem zarazka jest środowisko wodne naturalnych i sztucznych zbiorników zawierających muł lub osad denny, gorące źródła lecznicze, wilgotna ziemia. Namnażaniu zarazka sprzyja obecność alg i pierwotniaków (ameb, orzęsków), w których mnożą się wewnątrzkomórkowo. Bakterie Legionella kolonizują sieć wodociągową wody zimnej i ciepłej, zbiorniki i wodne urządzenia kąpielowe (prysznice, wanny perełkowe i wirowe) oraz balneologiczne, myjnie, chłodnie kominowe domowe i przemysłowe, obrabiarki i wiertarki, w których stosuje się chłodzenie wodą, szpitalne inhalatory, klimatyzatory, zwłaszcza jeśli zawierają osad i rdzę.

Źródłem zakażenia są: aerozole wytwarzane przez fontanny, urządzenia lecznicze, klimatyzacyjne lub sanitarne (prysznice), szczególnie połączone z rdzewiejącymi zbiornikami.

Kiedy bakteria wniknie do organizmu, przedostaje się do wnętrza makrofagów czyli komórek układu odpornościowego. Zadamawia się w nich, a wszelki opór łamie zabójczą dla makrofaga toksyną białkową. Kiedy już opanuje system odpornościowy, rozwija się bardzo szybko. Jej apogeum następuje po dwóch tygodniach i jeśli nie jest leczona prawidłowo, może zakończyć się śmiercią.

Okres wylęgania postaci płucnej zwykle 5-6 dni, w przypadkach krańcowych 2-10 dni. W epidemii gorączki Pontiac, zwykle 36-48 godz., w przypadkach krańcowych 4-60 godz.

Bakterie wydalane są z plwociną, antygen z moczem. Nie stwierdzono nosicielstwa. Nie odnotowano zachorowań wśród zwierząt.

Najwyższą zapadalność stwierdza się wśród mężczyzn w wieku 40-65 lat, aktywnych zawodowo i podróżujących, turystów, eksponowanych na nawilżające urządzenia w środkach lokomocji i hotelach.

Sezonowość jest wyraźnie letnio-jesienna (okres korzystania z klimatyzatorów i kąpieli).

Problem stanowią epidemie szpitalne ze względu na istnienie instalacji wodnych m.in. nawilżaczy podlegających zakażeniu, jak i populacji chorych o zmniejszonej odporności.

 

W celu unieszkodliwienia źródła zakażenia należy zapobiegawczo przynajmniej 2 razy w ciągu roku czyścić zbiorniki sieci wodnej z osadu we wszystkich urządzeniach leczniczych, klimatyzacyjnych i sanitarnych. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną, która codziennie będzie oznaczała i dokumentowała temperaturę wody zimnej na końcówkach (powinna utrzymywać się poniżej 200C) i ciepłej (powinna wynosić co najmniej 550C). Należy okresowo wykonywać badania wody w sieci wodnej i urządzeniach klimatyzacyjnych. Zawsze analizować stan techniczny i procedurę działania urządzeń.

Pałeczki choroby legionistów są wrażliwe na wysychanie, ogrzewanie (30 min. w temp. 580C).

W celu przecięcia dróg szerzenia się zakażenia należy m.in. obniżyć wilgotność powietrza. Gdy zakażenie szerzy się przez sieć wody ciepłej należy podnieść temperaturę wody do 600C, zapewnić temperaturę wody na końcówkach co najmniej 500C lub chlorować do stężenia 2-3 mg wolnego chloru na litr na końcówkach. Gdy zakażenie szerzy się poprzez sieć wody zimnej - należy sieć oczyścić i chlorować. Urządzenia nawilżające należy czyścić z osadu i napełniać tylko wodą jałową (np. przegotowaną)

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy powołując się na pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 14.09.2017 r. znak: N.EP.967.5.36.2017 informuje, że działa nowa, uaktualniona odsłona portalu Szczepienia.info, której misją jest przekazywanie bezstronnych, obiektywnych informacji na temat szczepionek i szczepień. Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację Światowej Organizacji Zdrowia jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informacje na portalu są przygotowywane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów,
w oparciu o aktualne fakty naukowe.

 

 

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)

AGRESYWNA, INWAZYJNA roślina PARZĄCA, bardzo trudna do zwalczenia,  powodująca oparzenia u ludzi i degradację środowiska przyrodniczego

 

Jak się ustrzec przed poparzeniem

·         Nie dotykać i nie chwytać roślin przy użyciu gołych rąk.  

·         Nie pozwalać dzieciom na zabawę nieopodal barszczu Sosnowskiego, ze względu na rozmiar rośliny i puste łodygi może się ona wydawać dla dzieci szczególnie atrakcyjna.

·         W upalne dni unikać zbliżania się do rośliny, ze względu na lotne olejki eteryczne emitowane do otocznia, które mogą osadzać się na skórze.

Objawy

·         Na skutek kontaktu skóry z rośliną obserwuje się objawy podobne do poparzenia termicznego.

·         Następnie – zależnie od nasilenia poparzenia – mogą pojawić się pęcherze z surowiczym płynem, a nawet głębokie rany. 

·         Objawy występują po kilkunastu minutach od kontaktu z rośliną – największe natężenie następuje w ciągu 30 minut do 2 godzin. 

·         Objawy mogą nasilać się w ciągu 24 godzin. 

Pierwsza pomoc przy poparzeniu

·         Jeżeli miał miejsce kontakt z rośliną, ale nie wystąpiły jeszcze objawy poparzenia należy obmyć skórę dużą ilością letniej wody z mydłem. 

·         W każdym przypadku – niezależnie od stopnia nasilenia objawów – należy unikać ekspozycji na światło słoneczne (nawet w przypadku braku objawów przynajmniej przez 48 godzin). 

·         W przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

·         Podczas oczekiwania na kontakt z lekarzem można podać preparat zawierający wapń, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej u osób uczulonych na barszcz Sosnowskiego. 

·         Jeżeli pojawiły się pęcherze surowicze, ale nie doszło do ich rozerwania, można zastosować miejscowo maści (kremy) kortykosteriodowe. 

·         W przypadku kontaktu oczu z rośliną należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem. 

 

Toksyczność barszczu i mechanizm wywoływania poparzenia

 

 We wszystkich częściach rośliny występuje olejek eteryczny, zawierający m. in. furanokumaryny – chronią roślinę przed owadami i patogenami, stanowiąc jednocześnie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi. Związki te mają wysokie powinowactwo do DNA – mają łatwość łączenia się z DNA  komórek skóry powodując ich obumieranie.   Na intensywność reakcji ma wpływ ilość ojejku eterycznego, który miał kontakt ze skórą, intensywność ekspozycji na światło (promienie ultrafioletowe przyspieszają i nasilają proces łączenia się furanokumaryn z DNA) oraz wrażliwość osobnicza.  Furanikumaryny są emitowane do otoczenia, toteż mogą osadzać się na skórze, nie tylko w bezpośrednim kontakcie z rośliną, ale także poprzez powietrze, co ma miejsce szczególnie w upalne, wilgotne dni. Wdychanie olejków eterycznych może powodować bóle i zawroty głowy oraz nudności.        

W komórkach skóry, które zostały narażone na kontakt z furanokumarynami dochodzi do wzmożonej produkcji melaniny, co powoduje powstawanie przebarwień, które mogą utrzymywać się nawet do kilku lat po zagojeniu się oparzeń.

Rozpoznawanie

Barszcz Sosnowskiego to bylina:

·         o łodygach dętych (pustych w środku), podłużnie bruzdowatych, pokrytych w dolnej części fioletowymi plamkami,

·         dorastająca w ciągu jednego sezonu do 4-5 metrów wysokości,

·         z białymi, drobnymi kwiatami zebranymi w gigantyczny (o średnicy ok. 50 cm),baldach złożony (kształt parasolki),

·         o dużych liściach (ok. 150 cm średnicy), które są skrętolegle ułożone na łodydze.

 

 

Roślinę można pomylić z wyrośniętym koprem, od którego różni się głównie gigantycznymi rozmiarami (koper osiąga wysokości nie większe niż 75 cm.) i kolorem kwiatów (kwiaty kopru mają barwę żółtą). 

Monitoring barszczu Sosnowskiego

Pracownia Stosowanej Ekologii Roślin Wyzszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie od 2003 roku zajmuje się inwentaryzacją i monitoringiem stanowsik barszczu Sosnowskiego zlokalizowanych głównie w Północno-Wschodniej Polsce. Od 2011 roku pracownia prowadzi serwis http://barszc.edu.pl/, obejmujący bazy i mapy stanowisk występowania barszczu Sosnowskiego, do którego można zgłaszać informacje o występowaniu nowych stanowisk tej agresywnej rośliny.

W Polce barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży.

Zauważony barszcz Sosnowskiego należy zgłosić pod całodobowy numer alarmowy straży miejskiej 986.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina, aby przed wakacjami podczas wypoczynku na łonie natury pamiętać o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i chronić się przed kleszczami podczas wędrówek przez lasy, pola, łąki.

Kleszcze występują powszechnie na terenie całego kraju. Żyją w miejscach lekko wilgotnych i obfitujących w roślinność (w lasach i na ich obrzeżach, na obszarach porośniętych wysoką trawą, na łąkach, pastwiskach, nad brzegami rzek i jezior, w parkach, na działkach, na placach zabaw, a także na przystankach komunikacji publicznej). Żywią się krwią zwierząt i ludzi; atakując, znieczulają miejsce wkłucia, by spokojnie żerować nawet przez kilka dni. 

Niedawno poznanym gatunkiem kleszcza jest obrzeżek gołębi – powszechnie występujący w miejscach gnieżdżenia się ptaków – w gołębnikach, kurnikach, wieżach kościołów, a także na strychach i poddaszach. Atakuje przede wszystkim gołębie. Żywi się również krwią ptactwa domowego – kur i kaczek. W przypadku braku lub zbyt małej liczby ptasich żywicieli, a także w przypadku nadmiernego wzrostu ich populacji, wygłodniałe obrzeżki mogą przenikać do ludzkich mieszkań. Obrzeżki gołębie zwykle atakują nocą, a objawy ukąszenia są zauważane dopiero rano. Obrzeżki gołębie kłują boleśnie, powodując świąd i obrzęk skóry, a ból i podrażnienie miejsc pokłutych mogą odnawiać się co kilka lat.

 

   W czasie ukłucia i wyssania krwi kleszcze zakażone bakteriami lub wirusami przenoszą groźne choroby zakaźne – boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu.

Najbardziej narażeni na zakażenie są pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji lasów, stacjonujące w lasach wojsko, uczniowie szkół zawodowych związanych z gospodarką leśną, myśliwi, rolnicy, uczestnicy obozów, kolonii, turyści, zbieracze grzybów i jagód.

 

W 2016 r. na terenie powiatu brodnickiego odnotowano 37 zachorowań na boreliozę. Od 01.01.2017 r. do 16.05.2017 r. odnotowano 3 zachorownia na boreliozę. 

 

Boreliozę przewlekłą, wielofazową chorobę układową przenoszoną przez kleszcze charakteryzuje występowanie objawów skórnych, stawowych, kardiologicznych i neurologicznych.

            Objawem charakterystycznym choroby są zmiany skórne pod postacią rumienia wędrującego.

Chorobę wywołują bakterie - krętki z grupy Borrelia, wśród których jest znanych kilka podgatunków. Szacuje się, że co piąty kleszcz jest ich nosicielem.

            Rezerwuarem zarazków jest około 300 gatunkach ssaków (głównie gryzonie z rodziny nornikowatych i myszowatych; a także jelenie, sarny, wilki, zwierzęta domowe: psy, konie, owce, krowy oraz niektóre gatunki ptaków).

Objawy kliniczne są różne w zależności od czasu trwania choroby.

Charakterystyczne objawy:

·    I okres - trwa 2-30 dni, w 60-80% przypadków zakażeń zmiany pojawiają się po kilku dniach od ukąszenia przez kleszcza - najpierw tworzy się grudka, a następnie zaczerwieniony pierścień (około 5 cm), rumień jest niebolesny, nie swędzi, rozszerza się w ciągu kilku godzin, goi się sam w ciągu od kilku dni do kilku miesięcy, w 20-40% zakażeń rumień nie występuje i wtedy zasadne jest oznaczenie przeciwciał klasy IgM dla Borrelia burgdorferi w 7-12 dni od ukąszenia przez kleszcza. Rumień wędrujący może dotyczyć każdej okolicy ciała, najczęściej umiejscawia się w okolicy pachowej, stóp lub nadgarstka. Tym zmianom towarzyszą następujące objawy ogólne choroby: uczucie rozbicia, osłabienie, bóle głowy, gorączka, mało charakterystyczne wysypki uogólnione lub pokrzywkowe, zapalenie spojówek, bóle mięśniowo-stawowe o zmiennym umiejscowieniu, lekka sztywność karku, powiększenie węzłów chłonnych. I etapowi choroby mogą towarzyszyć objawy grypopodobne.  

UWAGA!

Każda osoba z objawami rumienia wędrującego powinna zasięgnąć porady lekarza.

 

·    II okres - trwa 1-4 miesięcy, objawy skórne w postaci pojawiających się i znikających zaczerwienień w różnych miejscach ciała oraz ostre zmiany zapalne narządów, w tym stawów, serca, ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Objawom ogólnego złego samopoczucia towarzyszą napadowe bóle stawowo-mięśniowe, porażenia nerwów rdzeniowych, czaszkowych (często nerwu twarzowego), objawy oponowo-mózgowe. Mogą występować także objawy zaburzeń rytmu serca oraz bóle stawowe. II etap choroby wymaga oznaczenia przeciwciał w klasie IgM i IgG lub klasy IgG dwukrotnie w odstępie 2-3 tygodni.

 

·   III okres - może trwać od roku do kilkunastu lat od zakażenia. Występują wówczas przewlekłe zmiany skórne (zanikowe zmiany skórne - miejscowo „pergaminowa” skóra), ciężkie zmiany zapalne stawów, a także zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, zmiany neurologiczne - zaburzenie czucia, mowy, pamięci, stany depresyjne.

 

Nierozpoznana i nieleczona borelioza zagraża licznymi powikłaniami. Kobietom w ciąży grozi nawet poronienie i uszkodzenie płodu. W III etapie choroby oznacza się przeciwciała IgG, utrzymują się one przez wiele lat na stałym poziomie.

Przechorowanie boreliozy nie chroni przed ponownym zachorowaniem.

Nie ma szczepionki przeciw boreliozie.

Każde podejrzenie zakażenia należy skonsultować z lekarzem i wykonać badanie diagnostyczne.

 

Jedynym, skutecznym zabezpieczeniem jest:

·         noszenie odpowiedniego ubrania w lesie, w parkach (koszula z długimi rękawami, długie spodnie i zakryte buty, nakrycie głowy), po powrocie do domu spłukać ciało silnym strumieniem wody,

·         wczesne i ostrożne usuwanie kleszczy ze skóry oraz dezynfekcja miejsc ukłucia;

·         stosowanie środków odstraszających kleszcze (repelenty);

·         unikanie pobytu w rejonach zakażonych;

·         sprawdzanie ciała po pobycie w lesie;

·         unikanie chodzenia w wysokiej trawie oraz niesiadanie na zwalonych pniach.

 

            W przypadku ukąszenia, kleszcza należy od razu usunąć pęsetą. Kleszcza trzeba schwycić tuż przy skórze i pociągnąć w górę, a miejsce po ukąszeniu dokładnie przemyć spirytusem. Jeżeli tkwi głęboko należy zgłosić się do lekarza. Nie wolno kleszczem kręcić, wyciskać go, smarować benzyną lub tłuszczem, bo możemy w czasie tych zabiegów rozprzestrzenić bakterie.

Usunięcie kleszcza w ciągu 24-36 godzin zmniejsza wielokrotnie prawdopodobieństwo zakażenia, ale obserwowano rozwinięcie się choroby nawet po kilkuminutowym ukąszeniu.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy wdrożyła metodę pozwalającą na zbadanie kleszcza usuniętego z miejsca wkłucia, pod kątem przenoszenia przez niego krętków Borrelia burgdorferi. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie odpowiedzi, czy kleszcz był źródłem zakażenia krętkiem wywołującym boreliozę jeszcze przed wystąpieniem objawów i podjęciem ewentualnego leczenia.

W tym celu należy dostarczyć kleszcza w całości, bądź w kawałkach w szklanym lub plastikowym naczyniu do Pracowni Wirusologicznej Oddziału Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, Kujawska 4 (Pracownia Wirusologiczna, tel. 52 376 18 59).

 

 

Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba typowa dla obszarów Europy Centralnej oraz Wschodniej i Północnej Azji.

W 2016 r. oraz od 01.01.2017 r. do 16.05.2017 r. na terenie powiatu brodnickiego nie wystąpiły zachorowania na tę jednostkę chorobową.

W naturalnych warunkach gospodarzami wirusa są drobne ssaki, a kleszcze są wektorem (przenosicielem), w którym również ma miejsce namnażanie się wirusa.

             Zakażenie następuje na skutek:

- ukąszenia przez kleszcze,

- po spożyciu niepasteryzowanych produktów mlecznych pochodzących od zainfekowanych zwierząt.

             

Objawy kleszczowego zapalenia mózgu:

- pierwsza faza choroby - około 7 dni po ukąszeniu przez kleszcze, przebieg ma podobny do grypy,

- druga faza choroby (znacznie cięższa) - od 2 do 4 tygodni po ukąszeniu. W momencie namnożenia się wirusów w organizmie mogą one zaatakować mózg i wywołać jego stan zapalny. Skutkiem tego może być gorączka do 40°C, silne bóle głowy, zaburzenia świadomości, śpiączka. Dość często (35 - 58%) dochodzi do uszkodzenia móżdżku, porażenia nerwów czaszkowych, szczególnie twarzowego, także splotu barkowego. Zdarzają się chorzy z długotrwałymi niedowładami, zanikami mięśniowymi, upośledzeniem ruchów precyzyjnych rąk.

            Leczenia przyczynowego brak, pozostaje jedynie leczenie objawowe.

Brak leczenia przyczynowego i zjadliwość wirusa powodują, że choroba może doprowadzić nawet do śmierci pacjenta.

 

 

 

Boisz się kleszcza? Zaszczep się przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu!

 

            Aby uzyskać optymalne uodpornienie czynne, już na początku sezonowej aktywności kleszczy, należy rozpocząć szczepienia według następującego schematu:

·   pierwsza dawka najlepiej w miesiącach zimowo-wiosennych,

·   druga dawka 1-3 miesiące po pierwszym szczepieniu,

·   trzecia dawka 5-12 miesięcy po drugim szczepieniu lub od 9-12 miesięcy po drugiej dawce,

·   po trzech latach zastosować pierwszą dawkę przypominającą,

·   kolejne dawki przypominające co 5 lat.

Szczepionka jest bardzo dobrze tolerowana i skuteczna.

 

 

Zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę w powiecie brodnickim – stan na 14.02.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że w bieżącym sezonie epidemicznym ( od 01.10.2016 – 2.02.2017) w powiecie brodnickim odnotowano  6071 zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych. Analogicznie do roku ubiegłego (od 01.10.2015 – 14.02.2016) w powiecie brodnickim odnotowano 3144 zachorowania na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych.

W omawianym okresie hospitalizowano  113 chorych, u których stwierdzono głównie objawy ze strony układu oddechowego. 1 przypadek zachorowania na grypę (grypa typu A) potwierdzono badaniem laboratoryjnym wykonanym w Bydgoszczy za pomocą techniki Multipleks – PCR.

Sytuacja epidemiologiczna grypy i infekcji grypopodobnych oraz zgonów z powodu grypy jest codziennie monitorowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brodnicy.

 

Od 1 lutego do 7 lutego 2017 r. zgłoszonych zostało 809 przypadków tej jednostki chorobowej, natomiast od 8 lutego do 14 lutego 2017 r. zgłoszono 363 zachorowania.

Zaznaczyła się tendencja spadkowa liczby zachorowań na terenie powiatu. PPIS w Brodnicy przypomina jednak, że sezon wzmożonych zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne trwa od października do kwietnia.

 

W powyższym okresie najwięcej zachorowań zarejestrowano w grupie wiekowej 15-64 lata, najmniej wśród osób powyżej 65 roku życia.

 

W  ramach profilaktyki grypy :

- przeprowadzone zostały pogadanki z dziećmi i młodzieżą szkół wszelkiego typu – w akcji udział wzięło 10 490 uczniów z 7 przedszkoli, 31 szkół podstawowych, 12 szkół gimnazjalnych i 4 szkół  ponadgimnazjalnych,

- prowadzono rozdawnictwo materiałów edukacyjno-informacyjnych do szkół i placówek służby zdrowia,

- na stronie internetowej BIP PSSE w Brodnicy, portalu społecznościowym Facebook PPIS w Brodnicy oraz Starostwa Powiatowego w Brodnicy  zamieszcza się  na bieżąco materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące profilaktyki grypy,

- w wiadomościach brodnickich w telewizji Eltronik  Media przewidziana jest emisja  wystąpienia PPIS w Brodnicy dot. zapobiegania grypie.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina, że jednak najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie się przed grypą i jej powikłaniami jest szczepienie ochronne.

 

 

Poniższe wykresy obrazują trendy i zachorowalność na grypę, infekcje grypopodobne i ostre zakażenia dróg oddechowych

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina, że najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie się przed grypą i jej powikłaniami jest szczepienie ochronne.

 

Grypa – niezmienna choroba wywołana przez zmienne wirusy !

 

Grypa często błędnie jest rozumiana lub lekceważona, gdyż nie jest po prostu „ silnym przeziębieniem”.

Grypa to choroba wysoce zakaźna i zaraźliwa, występująca cyklicznie w postaci epidemii i pandemii. Wirus grypy replikuje się w komórkach nabłonkowych w drogach oddechowych. Przenosi się drogą kropelkową podczas kichania, kasłania oraz mówienia. Okres inkubacji wynosi 1- 4 dni (średnio 2 dni). Okres 5 - 7 dni po wystąpieniu objawów jest tradycyjnie uznawany za okres zakażalności. Wydzielanie wirusa może się różnić w zależności od wieku i statusu immunologicznego.

Grypę wywołuje wirus z rodziny Orthomyxoviridae. Naukowcy wyróżniają trzy główne typy wirusa - A, B i C i co najmniej kilkanaście odmian. U ludzi największe znaczenie mają zakażenia spowodowane wirusem grypy typu A i B.

§  Najczęstsze i najcięższe zachorowania powodują wirusy typu A. Występują one także u różnych gatunków zwierząt. W organizmach zwierząt wirus A ulega przemianie antygenowej i ponownie zakażając ludzi wywołuje ciężką chorobę.

§  Wirusy typu B występują wyłącznie u ludzi i ograniczają się najczęściej do jakiegoś regionu geograficznego.

§  Wirusy C zakażają ludzi, ale występują także u świń. Wywołują zazwyczaj lekkie lub bezobjawowe zakażenia.

Objawy nieswoiste grypy często powodują mylenie jej z przeziębieniem. U większości pacjentów niepowikłana grypa na ogół ustępuje po 3-7 dniach, mimo że kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się przez ponad 2 tygodnie. Wzorzec kliniczny różni się w zależności od wieku i stanu zdrowia.

Choroba charakteryzuje się:

§  naglą gorączką, bólem gardła, bólem głowy, bólem mięśni, dreszczami, jadłowstrętem i skrajnym zmęczeniem,

§  gorączka utrzymuje się na ogół przez 1-5 dni, ale może nie występować u pacjentów w podeszłym wieku w przypadku atypowej postaci choroby.

Powikłania pogrypowe mogą być poważne:

§  ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań pogrypowych jest wyższe u pacjentów bardzo młodych oraz osób w podeszłym wieku, jak również z niektórymi chorobami zasadniczymi,

§  najczęstszym powikłaniem grypy jest zapalenie płuc,

§  ciężkie powikłania pogrypowe obejmują pogorszenie zasadniczych, przewlekłych chorób płuc i sercowo-płucnych, takich jak: przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, zastoinowa niewydolność serca.

Okres jesienno-zimowy oraz niesprzyjająca aura tego okresu bardzo niekorzystnie wpływa na nasz organizm powodując zwiększoną zachorowalność na grypę i choroby grypopodobne. W Polsce szczyt zachorowań przypada na okres od stycznia do marca.

Aby w jak największym stopniu zmniejszyć liczbę zachorowań wśród społeczeństwa, a jednocześnie zmniejszyć liczbę powikłań pogrypowych, należy zapoznać się z podstawowymi zasadami dotyczącymi zdrowego stylu życia, jak też prostymi czynnościami higienicznymi, które mogą uchronić przed zachorowaniem.

 

Podstawowe zasady dot. zdrowego stylu życia wpływające na potęgowanie i umacnianie zdrowia, które przyczynią się do zmniejszenia zachorowań na grypę:

 

§  Ubiór odpowiedni do pogody tak, aby organizm nie przegrzewał się i nie pocił podczas przebywania w pomieszczeniach, a nie został wyziębiony podczas zimnej, niekorzystnej aury (korzystne jest ubieranie się na „cebulkę”).

§  Należy zadbać o nakrycie głowy, okrycie tułowia (okolice nerek), a także o ciepłe i nieprzemakalne obuwie.

§  Urozmaicona dieta znacznie wzmocni naszą odporność. W pożywieniu nie powinno zabraknąć białka (zawartego w chudym mięsie, drobiu, rybach, jajach i serach), witamin: C, A, E (zawartych przede wszystkim w świeżych owocach i warzywach) oraz witaminy D produkowanej podczas działania promieni słonecznych na skórę. Istotnym elementem właściwej diety są również składniki mineralne (cynk, żelazo, magnez, selen), jak również duża zawartość błonnika oraz w dużych ilościach woda. Bardzo ważne jest spożywanie śniadania przed wyjściem do pracy, szkoły, na zakupy itp. Kolację bezwzględnie należy spożywać minimum 2 godziny przed snem.

§  Aktywność fizyczna i zabawa - wskazane jest, by codziennie niezależnie od pogody spędzać przynajmniej godzinę na powietrzu. Nie zaleca się uprawiać zbyt forsownych, mocno obciążających organizm sportów.

§  Sen i odpoczynek. Nic tak nie regeneruje i nie wzmacnia odporności organizmu, jak właściwa ilość snu w wywietrzonym pomieszczeniu.

§  Higiena osobista i otoczenia (zmieniać regularnie bieliznę osobistą i pościel, systematycznie wietrzyć pościel). Zawsze używać jednorazowych chusteczek higienicznych. Bardzo często dokładnie myć ręce używając mydła i ciepłej wody.

 

Profilaktyka grypy i postępowanie w przypadku wystąpienia zachorowań na grypę: 

 

§  Obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne. W przypadku  wystąpienia objawów u domowników należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym i pozostać w domu, o sposobie i czasie leczenia pacjenta decyduje  lekarz.

§  Myć ręce mydłem pod bieżącą, ciepłą wodą przez 20-30 sekund, także między  palcami, pokazać małym dzieciom jak należy to robić (używając mydła, pod ciepłą bieżącą wodą).

§  Zadbać, by zawsze posiadać przy sobie jednorazowe chusteczki higieniczne do nosa.

§  Zasłaniać nos jednorazową chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania, wyrzucać ją do kosza po jednorazowym użyciu; w przypadku braku jednorazowych chusteczek kichać i kasłać w rękaw w okolicy łokcia, a nie w dłonie, ręce umyć starannie pod bieżącą, ciepłą wodą z mydłem.

§  Unikać przebywania wśród ludzi, którzy wykazują objawy grypopodobne.

§  Spędzać aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu.

§  Wietrzyć zamknięte pomieszczenia 3- 4 razy dziennie, każdorazowo przez 10 minut.

§  Zadbać o porządek w mieszkaniu, szczególnie w kuchni i łazience.

§  Unikać dotykania palcami ust, nosa i oczu.

§  W rozmowie unikać bliskich kontaktów z rozmówcą.

§  Zaniechać uścisków dłoni, pocałunków itp.

§  W okresie wzmożonych zachorowań na grypę unikać przebywania w miejscach skupisk ludzi (kino, dyskoteka, centrum handlowe, hala sportowa), a w szczególności masowych zgromadzeń oraz uprawiania sportów kontaktowych.

 

Dobra kondycja i dobry stan zdrowia nie są gwarancją jednak ochrony przed wirusem.

 

Obecnie jedyną skuteczną metodą zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami są szczepienia ochronne.

 

            Skuteczność szczepień przeciw grypie została udowodniona klinicznie.

Szczepionki przeciw grypie zawierają zabite wirusy, są dobrze tolerowane i bezpieczne. Zadaniem ich jest pobudzenie organizmu do walki z wirusem.

            Szczepienie powinno być wykonane corocznie przed okresem wzmożonych zachorowań na grypę (gdy szczepionka jest dostępna), co nie znaczy że w czasie sezonu grypowego jest za późno na szczepienie. Ze względu na zmienność antygenową wirusa grypy, szczepionki są produkowane każdego roku na podstawie szczepów wirusa dostarczanych producentom przez Światową Organizację Zdrowia. Szczepionki wyprodukowane w latach ubiegłych, nie nadają się do użytku, gdyż są nieskuteczne. Optymalnym terminem szczepienia jest przełom października i listopada. Organizm zdrowego człowieka nabiera pełnej odporności już po 7-10 dniach od zaszczepienia, która utrzymuje się przez okres do 12 miesięcy. Szczepienia przeciw grypie są w Polsce zalecane przez Ministerstwo Zdrowia. Szczepionka może być stosowana już od 6 miesiąca życia. 

            Szczepić powinien się każdy kto wyraża taką chęć, a w szczególności osoby z grup dużego ryzyka powikłań pogrypowych tj. osoby starsze powyżej 65 r.ż., przewlekle chorzy lub o obniżonej odporności, dzieci od 6 m-ca życia do lat 5, pracownicy służby zdrowia i służb publicznych o dużych możliwościach zakażenia i transmisji wirusa.

           

Pamiętajmy, jeśli chcemy zminimalizować zachorowania na grypę niezbędne jest przestrzeganie powyższych zaleceń !

Zaszczepiając się przeciwko grypie sezonowej w okresie pandemicznym zmniejszymy liczbę zachorowań na grypę z powikłaniami.

 

Uwaga!

Chrońmy się przed groźną chorobą, jaką jest grypa ptaków

wywołana przez wysoce zjadliwy wirus  (HPAI – ang. Highly Pathogenic Avian Influenza, podtyp (H5N8)!

 

W związku z pojawieniem się licznych ognisk grypy ptaków wśród drobiu na terenie Polski oraz w związku ze stale pojawiającymi się zachorowaniami na grypę ptaków A/H5N1 u ludzi w rejonie Azji oraz Afryki oraz ostatnimi przypadkami grypy A/H5N9 u ludzi w Chinach (dotychczas nie odnotowano na świecie zachorowań na wirusa grypy H5N8 wśród ludzi) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina, że infekcje u drobiu wywołują wirusy grypy typu A (zagrażają one zdrowiu ludzi i mogą wywołać pandemię). Wirusy te zwykle charakteryzują się niską zakaźnością dla ludzi. Śmiertelność wśród chorych ludzi na ptasią grypę jest jednak wysoka. Na świecie stwierdzono już około 800 przypadków zachorowań wśród ludzi. Liczba ta jednak jest niska w porównaniu z wielką liczbą zarażonych ptaków i licznymi możliwymi drogami zakażenia się wirusem ( szczególnie na terenach wiejskich, gdzie występuje dużo hodowli drobiu. Do przekroczenia bariery międzygatunkowej doszło w 1997 r. – pierwsze na świecie przypadki zachorowań człowieka wywołane wirusem grypy ptaków.

 

Człowiek może zakazić się wirusem grypy ptaków poprzez bardzo bliski bezpośredni kontakt z zakażonym drobiem, bądź z powierzchniami i przedmiotami zanieczyszczonymi jego odchodami. Bezpośredni kontakt oznacza przebywanie w odległości do 1 m od ptaków, bądź też ich odchodów ( ptaki wydalają wirusa w kale).

 

U ludzi, wirus ptasiej grypy powoduje objawy podobne do tych, które występują w przypadku sezonowej grypy, czyli: gorączka, kaszel, ból gardła, bóle mięśni, stawów, zapalenie spojówek. W ciężkich przypadkach może powodować problemy z oddychaniem oraz prowadzić do zapalenia płuc. 

 

Podstawowe zalecenia minimalizujące możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy

 

 1. Unikanie kontaktu z drobiem ( kurczaki, kaczki, gęsi, gołębie) lub innymi dzikimi ptakami, a także unikanie miejsc, gdzie może być obecny drób zakażony wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków, takich jak np. targowiska, fermy drobiu, zakłady przetwórstwa.
 2. W miejscach występowania  drobiu nie powinny bawić się dzieci. Należy przekazać im podstawowe zasady zachowania się:

             - unikanie kontaktu z ptakami, ich odchodami i innymi odpadami,

             - dokładne mycie rąk wodą z mydłem po jakimkolwiek kontakcie z ptakami,

             - zaniechanie hodowli ptaków jako zwierząt domowych.

3. Tak, jak przy kontakcie z innymi chorobami zakaźnymi, jednym z najważniejszych elementów profilaktyki jest dokładne i częste mycie rąk. Należy myć ręce często, przy użyciu mydła i wody lub, jeśli nie jest to możliwe, przy pomocy środków zawierających alkohol.

4. Wirus ptasiej grypy może przeżyć w materiale organicznym pochodzenia zwierzęcego co najmniej przez 7 dni - dlatego też czyszczenie z użyciem detergentów miejsc skażonych, bądź narażonych na skażenie jest istotnym elementem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa Wirus jest wrażliwy na wszystkie rodzaje detergentów, jak i temperaturę powyżej 70 st.C.

5. W trakcie przygotowywania posiłków należy pamiętać, że wirus ptasiej grypy może przeżyć w materiale mrożonym przez długi okres czasu i dlatego każdą mrożonkę mięsa drobiowego należy uznać za zakażoną. Nie należy przygotowywać żywności dla ludzi i zwierząt pochodzącej z dotkniętych terenów (już sam ubój i przygotowywanie żywności niosą ze sobą duże ryzyko zakażenia). Jeżeli jednak przygotowuje się żywność z drobiu należy pamiętać o następujących środkach ostrożności:

·         przy uboju, odpierzaniu i patroszeniu ptaków należy stosować metody, które nie spowodują skażenia( np. nie dopuścić do rozprzestrzeniania się piór, zabezpieczyć skórę, zwłaszcza twarzy przed kontaktem z materiałem) i każdorazowo po wykonaniu czynności umyć dokładnie ręce i skażoną skórę wodą z mydłem, zaś powierzchnie i używany sprzęt umyć dokładnie wodą z detergentem i dokładnie spłukiwać,

·         cała żywność drobiową, w tym jajka i krew, powinny być gotowane,

·         nie spożywać surowego mięsa drobiowego i innych produktów drobiowych, w tym potraw wykonanych z krwi drobiu,

·         nie dopuścić do kontaktu mięsa surowego z mięsem gotowanym lub gotowym do 

      spożycia,

·         do przygotowania surowego mięsa nie używać tej samej deski lub tego samego 

             noża, przy użyciu których przygotowuje się mięso gotowane lub gotowe już do 

             spożycia,

·          nie przenosić zarówno surowego, jak i gotowanego mięsa bez mycia rąk pomię-

             dzy tymi czynnościami,

·         nie umieszczać gotowanego mięsa w tym samym miejscu lub na tej samej powierzchni, na której wcześniej znajdowało się mięso surowe,

·         uważać, by soki z surowego mięsa nie stykały się z innymi produktami spożywczymi,

·          żółtek jaj nie spożywać w postaci płynnej,

·          ponieważ wirus grypy ulega zniszczeniu w wysokiej temperaturze - temperatura gotowania mięsa drobiowego powinna osiągnąć temperaturę 90 st. C,

·         przed gotowaniem jaj należy umyć ich skorupki wodą z mydłem oraz pamiętać o każdorazowym umyciu rąk po tej czynności,

·          nie używać jaj surowych (np. kogel-mogel) lub ugotowanych na miękko do przygotowania żywności, która nie będzie gotowana przed spożyciem,

·         przed spożyciem jaja gotować przynajmniej przez 5 minut w temperaturze 90 st. C

·         każdorazowo po kontakcie z surowym mięsem drobiowym lub jajami należy umyć dokładnie ręce wodą z mydłem, zaś wszystkie powierzchnie oraz sprzęt mający kontakt z tymi produktami – wodą z detergentem, a następnie spłukać.

 

       6. Unikać kontaktu z ptasimi odchodami (np. podczas mycia samochodu, okien, również na stacjach benzynowych) – używać jednorazowych rękawiczek.

 

7.      Należy kontaktować się na bieżąco z lokalnymi służbami weterynaryjnymi w celu uzyskania informacji dotyczących:

·         miejsc występowania drobiu podejrzanego o zakażenie,

·         bezpiecznych sposobów niszczenia martwego drobiu, jego odchodów i innych odpadów.

8.      Nie należy transportować żywego lub martwego drobiu nawet, jeżeli twierdzi się,   

 że on jest zdrowy. Jeżeli jednak przez przypadek doszło do kontaktu z drobiem na terenie występowania ptasiej grypy np. fermy, targowiska ( w tym kontakt ze zwłokami ptaków, ich odchodami i innymi  odpadami) należy podjąć następujące środki ostrożności:

·         dokładnie oczyścić obuwie ( poza mieszkaniem) wodą z mydłem, a następnie dokładnie umyć ręce,

·         monitorować stan swojego zdrowia przez 10 dni – przynajmniej 1 raz dziennie kontrolować temperaturę ciała,

·         jeżeli w ciągu 10 dni pojawią się objawy takie jak: wzrost temperatury ciała powyżej 37,5 st. C, kaszel lub trudności w oddychaniu, albo jeżeli rozwiną się inne objawy chorobowe należy natychmiast skontaktować się z lekarzem,

·         przed wizytą w placówce służby zdrowia należy poinformować lekarza ( telefonicznie lub elektronicznie) o swoich objawach, kontakcie z drobiem, jeżeli taki miał miejsce, ewentualnych podróżach z krajów o wysokim wskaźniku zachorowalności ptaków,

9.      Jeśli u osoby mającej kontakt z ptactwem lub powracającej z krajów dotkniętych ptasią grypą pojawią się objawy grypowe, po bezwłocznym umówieniu telefonicznej wizyty u lekarza, powinna ona ograniczyć kontakt z innymi osobami na tyle, na ile jest to możliwe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby na inne osoby. Inne osoby nie powinny mieć kontaktu z wydzieliną z nosa i ust osoby wykazującej objawy choroby lub chorej. Chusteczki higieniczne i inne środki higieny osobistej mające kontakt z wydzielinami i wydalinami osoby wykazującej objawy choroby należy bezpiecznie usunąć (np. szczelnie zamknąć w plastikowym worku i spalić).

10.  W przypadku, kiedy zaistnieje konieczność kontaktu z osobą wykazującą objawy choroby lub chorą, a także chorym lub martwym drobiem należy:

·         zastosować środki ochrony osobistej – dobrze przylegająca maska na usta i nos, gogle, fartuch, rękawiczki i buty gumowe,

·         jeśli nie jest możliwe skorzystanie z powyższej ochrony- przykryć usta i nos kawałkiem materiału (łatwego do prania), założyć okulary, użyć plastikowych toreb w celu zabezpieczenia rąk i obuwia.

11.  Po użyciu środków ochrony osobistej należy:

·         odzież ochronną dokładnie uprać w wodzie z detergentem i dokładnie wypłukać,

·         zużyte rękawiczki i pozostałe części ochrony osobistej umieścić w plastikowym worku, szczelnie zamknąć i przekazać do utylizacji albo poddać procesowi dezynfekcji,

·         umyć dokładnie ciało wodą z mydłem,

·         umyć dokładnie włosy,

·         zawsze pamiętać o każdorazowym dokładnym myciu rąk po kontakcie ze skażonym materiałem, zachować środki ostrożności przed ponownym zanieczyszczeniem.

 

 

Przypominam, że w zapobieganiu wystąpieniu zachorowań na ptasią grypę u ludzi niezwykle ważną rolę odgrywa również szczepienie przeciwko krążącej obecnie grypie ludzkiej sezonowej. Może ono zapobiec możliwości jednoczesnego zakażenia wirusami grypy ludzkiej i ptasiej. W przypadku reasortacji wirusa ptasiej grypy z krążącym wirusem grypy ludzkiej może dojść do powstania szczepu o wysokiej zakaźności dla ludzi, co stanowić może potencjalne ryzyko wybuchu pandemii grypy.

 

Pamiętajmy, że powodzenie strategii uzależnione jest od dokładnego nadzoru epidemiologicznego, możliwości logistycznych w strefie wystąpienia zachorowań. Szybka likwidacja ogniska zakaźnego, a przede wszystkim ochrona zdrowia osób zaangażowanych do walki z wirusem oraz świadome i konsekwentne przestrzeganie przez społeczeństwo zasad ochrony przez zakażeniem wirusem ptasiej grypy przyczyni się do zminimalizowania możliwości przeniesienia zakażenia wirusa z ptaków na ludzi lub z człowieka na człowieka.

 

Gruźlica

„Gruźlica, może bardziej niż inna choroba jest soczewką, w której można przyjrzeć się społeczeństwu (…). Przynosi odpowiedź jak społeczeństwo spogląda na tych z marginesu, od bezdomnych, narkomanów, zakażonych HIV, do imigrantów i przestępców.”

 

(COKER, 2000,s.16)

           

Gruźlica nadal jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych na naszym globie.

 

W powiecie brodnickim w roku 2015 zarejestrowano 10 przypadków zachorowań na gruźlicę, zachorowania dotyczyły 6 mężczyzn i 4 kobiet ( miasto 5 osób, wieś 5 osób). Nadzorem objęto 32 osoby z kontaktu z osobami chorymi. W roku 2016 gruźlicę rozpoznano u 16 osób, przypadki te dotyczyły 7 mężczyzn i 9 kobiet ( miasto 6 osób, wieś 10 osób). Nadzorem objęto 55 osób. W roku 2016 odnotowano 1 zgon z powodu gruźlicy.

Mimo działań edukacyjnych i profilaktycznych, spory odsetek chorych na gruźlicę pozostaje niewychwycony. Gruźlica jest wielokrotnie rozpoznawana zbyt późno, przy okazji badań diagnostycznych w związku z leczeniem innych schorzeń. Jest to niebezpieczne dla danego pacjenta oraz stanowi potencjalne zagrożenie dla osób, które przez codzienny kontakt z chorym na gruźlicę mogły zostać zakażone. Zakażenie gruźlicą nie jest tak łatwe jak w przypadku np. grypy, ale jeden chory może w ciągu roku zakazić 10-15 osób ze swojego otoczenia, które w efekcie tego mogą zachorować na gruźlicę.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1866) obowiązkowej hospitalizacji i leczeniu podlegają m.in. osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie. W przypadku, gdy takie osoby nie przestrzegają ustawowego obowiązku hospitalizacji (leczenia), to właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji nakłada na osobę chorą na chorobę zakaźną, obowiązek hospitalizacji (art. 33 ust 1 i 3 ww. ustawy). Decyzji takiej z mocy art. 33 ust. 3 ww. ustawy, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

W regionie kujawsko-pomorskim Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy jest największym ośrodkiem diagnozowania i leczenia gruźlicy oraz wszystkich schorzeń pulmonologicznych. Wyspecjalizowana kadra medyczna, doskonałe zaplecze diagnostyczne, wykorzystywanie technik molekularnych, stosowanie skutecznych leków to niewątpliwe atuty tut. Centrum.

 

 

 

Bezwzględnie należy zachować czujność w przypadku poniższych objawów:

 • kaszel utrzymujący się przez co najmniej 3 tygodnie, początkowo suchy, a potem wilgotny z wykrztuszaniem śluzowej lub ropnej wydzieliny,
 • krwioplucie,
 • duszność,
 • ból w klatce piersiowej,
 • gorączka lub stany podgorączkowe, nocne poty, utrata masy ciała, osłabienie oraz łatwe męczenie się przy niewielkim wysiłku.

 

Powyższe objawy mogą występować również w innych chorobach płuc, ale aby to stwierdzić należy pilnie skonsultować się z lekarzem, najlepiej pulmonologiem, który zdecyduje o badaniach i dalszym leczeniu.

Gruźlica w ponad 94% dotyczy płuc. Chory przy mówieniu, kichaniu, kaszlu wydala prątki gruźlicy. Chory prątkujący musi być bezwzględnie izolowany jako źródło zakażenia. Leczenie w specjalistycznym szpitalu trwa minimum 30 dni, a faktyczny czas leczenia uzależniony jest od stadium zaawansowania choroby. Dalsze leczenie trwa około pół roku i wymaga wzmożonej dyscypliny w zakresie przyjmowania leków oraz ogólnej higieny życia /wypoczynek, odżywianie/. Niewłaściwie prowadzone leczenie, przerwy w leczeniu, nieregularne przyjmowanie leków, prowadzą do gruźlicy wielolekoopornej, której leczenie jest wieloletnie, kosztowne i niestety nie zawsze skuteczne.

Niezmiennie, zachorowaniu na gruźlicę sprzyja życie w biegu, w ciągłym stresie oraz uzależnienia (alkohol, papierosy, narkotyki).  Rozprzestrzenianiu się gruźlicy sprzyjają również złe warunki społeczno-ekonomiczne, zakażenie HIV, bezdomność oraz czynniki biologiczne /leczenie immunosupresyjne, leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, choroby onkologiczne/.

Do bardzo złych nawyków higienicznych należy plucie na chodnik czy jezdnię. W przypadku jezdni służby komunalne przeprowadzają doraźne zabiegi czyszczenia jej nawierzchni, natomiast chodniki pozostają nadal zagrożeniem. 

Trzeba pamiętać, iż prątek gruźlicy w kurzu ulicznym przeżywa do 40 lat.

 

                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, iż w dniach od 12 do 17 września trwają Dni Spirometrii 2016 i w związku z tym na terenie całej Polski
w ponad 240 poradniach poszczególnych podmiotów leczniczych wykonywane są bezpłatne badania spirometryczne.

 

            Dni Spirometrii, są częścią wieloletniej kampanii „Healthy Lungs for Life” („Zdrowe płuca do życia”). W 2016 roku obchody przebiegają pod hasłem „Włącz opcję aktywną”, podkreślając znaczenie roli aktywności fizycznej w leczeniu i profilaktyce chorób układu oddechowego.

           

            Tegoroczna akcja bezpłatnych badań spirometrycznych objęta jest honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizatorem badań w ramach Dni Spirometrii jest Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.        

 

            Więcej informacji na temat obchodów Dni Spirometrii oraz listę placówek, które prowadzą bezpłatne badania w ramach akcji można znaleźć na stronie www.astma-alergia-pochp.pl.

 

Zatrucia grzybami

 

Zbieranie grzybów w Polsce było i jest bardzo popularne. Grzyby są chętnie spożywane ze względu na niepowtarzalny smak i zapach, pomimo iż nie mają żadnych walorów odżywczych. Z jednej strony są cenionym artykułem spożywczym, ale z drugiej - niestety - mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć pokarmowych. W Polsce rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Spotykamy gatunki: śmiertelnie trujące, trujące, warunkowo jadalne i jadalne.

Większość najbardziej niebezpiecznych grzybów to grzyby blaszkowe, które posiadają na spodniej stronie kapelusza blaszki (cienkie listewki) o białym zabarwieniu, niezmieniające się w okresie wegetacji. Należą do nich, wszystkie muchomory, a wśród nich muchomor sromotnikowy - grzyb średniej wielkości o zielono zabarwionej skórce kapelusza, białych blaszkach i trzonie długim, wysmukłym, u dołu bulwiasto zgrubiałym, tkwiącym w odstającej pochwie. W górnej części ma przyrośnięty zwisający pierścień. Jeden średniej wielkości owocnik może spowodować śmierć dorosłego człowieka.

Podobne do niego muchomory- wiosenny i jadowity są całe białe i bywają mylone z młodymi pieczarkami. Tak samo jak muchomor sromotnikowy są śmiertelnie trujące. Trucizny w nich zawarte nie rozpuszczają się w wodzie, dlatego gotowanie tych grzybów nie powoduje zmniejszenia ich właściwości trujących. Pamiętajmy o tym!

Śmiertelnie trujące muchomory mają blaszki białe, niezmienne i tym różnią się od podobnych do siebie gatunków jadalnych. Drugą cechą różniącą je od grzybów jadalnych jest trzon, który w górnej części ma przyrośnięty pierścień (w przeciwieństwie do grzybów jadalnych, które mają pierścień ruchomy) oraz zgrubiałą podstawę ukrytą w odstającej pochwie. Często zbieracze odcinają trzon powyżej pierścienia, pozostawiając charakterystyczne części tego gatunku w ściółce leśnej. W ten sposób nie można odróżnić np. muchomora sromotnikowego – od zielono zabarwionych gołąbków, gąski zielonki, czubajki kani, a muchomora wiosennego i jadowitego - od młodych dziko rosnących pieczarek.

Najsmaczniejsze grzyby jadalne mają na spodniej stronie kapelusza rurki, tzn. warstwę ułożonych obok siebie rureczek, przypominającą gąbkę.

Zatrucia grzybami, to najczęstsza przyczyna śmierci wśród zatruć pokarmowych. Najgroźniejsze są zatrucia muchomorem sromotnikowym. Dawką śmiertelną jest już jeden średni okaz, śmiercią może się skończyć zjedzenie zaledwie 30-50 gramów tego grzyba. Przebieg zatrucia, śmiertelność są różne i w dużym stopniu zależą nie tylko od rodzaju grzyba, ale także spożytej ilości, wieku człowieka oraz jego indywidualnej wrażliwości. Na ogół na zatrucia grzybami są znacznie wrażliwsze dzieci i wśród nich występuje znaczna śmiertelność.

 

·              pierwsze objawy zatrucia: silny ból głowy, brzucha, biegunka, wymioty, silne uczucie lęku;

·              pierwsza pomoc polega na: wywołaniu wymiotów i płukaniu żołądka. Nie należy choremu podawać ani alkoholu, ani mleka, ponieważ powodują one szybsze przenikanie substancji toksycznych do krwi;

·              przy pierwszych objawach zatrucia grzybami konieczna jest pomoc lekarza, żadna inna nie pomoże, gdy stan zdrowia ciągle się pogarsza;

·              resztki zjedzonych grzybów należy bezwzględnie zachować, aby można było oznaczyć gatunek, co jest bardzo ważne w leczeniu.

 

 

 

Przypadki zatruć grzybami można uniknąć, jeśli:

 

·              z rozwagą będą zbierane tylko gatunki dobrze nam znane,

·              przy zbieraniu grzybów obejrzymy dokładnie cały owocnik i ustalimy przynależność gatunkową grzyba, a w przypadku wątpliwych danych okaz należy wyrzucić;

·              nie należy zbierać owocników małych, u których nie wykształciły się jeszcze cechy danego gatunku;

·              nie należy zbierać grzyby w czasie deszczu, gdyż nasiąknięte wodą łatwo psują się, najlepiej rano, gdyż w dzień nagrzewają się i stają się podatne na zaparzenie;

·              ze ściółki należy wyjmować całe owocniki, zwracając uwagę również na trzon, który zawiera ważne charakterystyczne cechy umożliwiające odróżnienie gatunków trujących od jadalnych;

·              należy pamiętać, iż większość grzybów trujących to grzyby blaszkowe, a muchomory mają blaszki białe;

·              nie należy zbierać olszówek i innych grzybów szkodliwych dla zdrowia, powodujących zaburzenia żołądkowo - jelitowe,

·              nie należy przechowywać potraw z grzybów nawet w lodówce, pamiętając, że psują się one łatwo i szybko i powstają w nich substancje trujące;

·              grzyby należy przewozić w przewiewnych, twardych pojemnikach, najlepiej w koszyku. W torebkach plastikowych grzyby szybko się zaparzają i rozkładają, w wyniku czego powstają produkty rozpadu białka

 

Najważniejszą przyczyną zatruć jest mała znajomość grzybów w społeczeństwie.

 

 


            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w nawiązaniu do pisma Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak NEP.967.42.1.2016 z dnia 16.06.2016 r. przedstawia zaktualizowane wytyczne WHO w sprawie zakażeń wirusem Zika oraz oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Brazylii.

Przedstawiciele Komitetu Kryzysowego potwierdzili, że występujące przypadki małogłowia i innych zaburzeń neurologicznych nadal stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) oraz wydali opinię nt. potencjalnego ryzyka transmisji wirusa podczas zgromadzeń masowych tj. Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Brazylii (sierpień-wrzesień 2016 r.).

Stwierdzono, że indywidualne ryzyko transmisji wirusa Zika jest niezależne od przebiegu i organizacji imprez masowych, a zmniejszenie wspomnianego ryzyka jest możliwe dzięki  przestrzeganiu podstawowych zasad higieny i ochrony przed zakażeniem. W ocenie ryzyka brano pod uwagę fakt, że igrzyska olimpijskie przewidziane są w czasie trwania kalendarzowej zimy w Brazylii, kiedy ryzyko chorób przenoszonych przez komary (Zika, Denga) jest minimalne.

Aktualizowano informacje odnośnie prewencji transmisji zakażeń u osób podróżujących na tereny występowania zakażeń wirusem Zika, które obejmują m.in.:

- zalecanie zaniechania podróży do miejsc występowania ognisk  zakażeń wirusem Zika przez kobiety w ciąży oraz ograniczenie kontaktów seksualnych w przypadku, gdy partner kobiety ciężarnej podróżował lub pochodził  z krajów objętych endemicznym występowaniem wirusa Zika;

- osoby podróżujące do w/w krajów powinny być poinformowane o potencjalnym ryzyku zakażenia oraz możliwościach ograniczania ryzyka ekspozycji na ukąszenia komarów  oraz unikanie kontaktów seksualnych z osobami zakażonymi;

- WHO powinno regularnie aktualizować informacje o dalszym zagrożeniu związanym z zakażeniami wirusem Zika (aktualizacja wytycznych).

W oparciu o dostępne informacje, WHO nie zaleca żadnych restrykcji w podróżach czy handlu, jednak w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom igrzysk zaleca się m.in.:

- zapoznanie się z oceną ryzyka transmisji wirusa przed rozpoczęciem igrzysk oraz zwiększenie środków ograniczających ryzyko transmisji;

- Brazylia powinna kontynuować działania ograniczające ryzyko transmisji wirusa w miastach organizacji igrzysk m.in. poprzez zapewnienie dostępu do repelentów, prezerwatyw, itd.;

- państwa, z których planowane są podróże do Brazylii, powinny zapewnić poinformowanie swoich obywateli o ryzyku związanym z zakażeniami wirusem Zika, indywidualnych środkach ograniczających ryzyko transmisji oraz zapewnić prawidłowe postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Zika u swojego obywatela, zgodnie z wytycznymi WHO;

- dodatkowo zaleca się, aby w/w państwa działały zgodnie z wytycznymi WHO nt. masowych zgromadzeń w kontekście ognisk wirusa Zika; wytyczne będą aktualizowane w miarę pojawiania się  nowych informacji związanych z zagrożeniem powodowanym przez wirus Zika.

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy powołując się na pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak: N.EP.967.42.4.2016 z dnia 13.05.2016 r. przesyła poniżej informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń dla zdrowia publicznego w związku z mogącymi wystąpić chorobami zakaźnymi podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Rio de Janeiro w Brazylii.

Zgodnie z przygotowaną oceną ryzyka, osoby, które przyjadą na igrzyska olimpijskie (5-21 sierpnia 2016 r.) i paraolimpijskie  (7-18 września 2016 r.) do Rio de Janeiro w Brazylii mogą być narażone na zachorowania ze strony układu pokarmowego oraz wywołane przez patogeny przenoszone przez wektory. Dlatego też osoby te powinny zwrócić szczególną uwagę na stosowanie standardowych zasad higieny, aby w jak największym stopniu zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób przewodu pokarmowego oraz na ochronę przed ukąszeniami komarów i innych owadów przez zastosowanie repelentów i ubieranie odpowiedniej odzieży, w szczególności w rejonach endemicznych chorób przenoszonych przez wektory.

 

Osoby, które udają się do Brazylii powinny być świadome ryzyka kolonizacji przewodu pokarmowego przez wielolekooporne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae do trzech miesięcy od daty powrotu, bez względu na fakt czy korzystały one z usług placówek opieki zdrowotnej w Brazylii.

 

Igrzyska w Rio de Janeiro odbywać się będą w sezonie zimowym, w czasie którego liczebność populacji komarów jest niższa. W związku z tym ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez komary, takich jak Zika, gorączka Denga, chikungunya znacznie maleje. Wyjątek stanowi obszar Manaus, w którym odbędą się niektóre mecze. Pomimo tego, że prawdopodobieństwo ukąszenia przez zakażonego komara jest bardzo niskie, nie można wykluczyć wystąpienia zakażenia oraz jego zawleczenia do krajów Unii Europejskiej, w których wektory są aktywne. Takie zdarzenie może doprowadzić do wystąpienia lokalnej transmisji w krajach UE.

 

W ciągu ostatnich lat w Brazylii udało się wyeliminować transmisję różyczki,  a od lipca 2015 r. również przerwać transmisję odry. Jednakże są to choroby, które nadal występują endemicznie w niektórych krajach i mogą zostać importowane do Brazylii przez osoby z innych krajów.  

 

W ocenie ryzyka zostały zamieszczone również rekomendacje dla podróżnych do Brazylii, zarówno tych przygotowujących się do wyjazdu, tych w trakcie wyjazdu oraz tych, które powróciły.

 

Rekomendacje dla podróżnych przed wyjazdem do Brazylii:

·         Osoby z krajów UE powinny wykonać wszystkie szczepienia zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień przeciwko: poliomyelitis, błonicy, tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince i różyczce.

·         Należy pamiętać, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia WZW typu A w porównaniu do krajów UE.

·         Podróżni powinni mieć świadomość że w rejonach, w których odbędą się igrzyska w Brazylii, występują zachorowania na żółtą gorączkę, dlatego też należy przestrzegać zaleceń dotyczących szczepień obowiązujących na tych obszarach w szczególności, jeżeli podróżni chcą uczestniczyć w meczach piłkarskich w Belo Horizonte, Brasilia, czy Manaus.

·         Podróżni powinni być świadomi występowania wścieklizny w Brazylii, dlatego też powinni unikać kontaktów z bezpańskimi psami i kotami, zgłosić się do lekarza w celu zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej w przypadku pokąsania przez zwierzęta oraz przyjąć szczepienia przeciwko wściekliźnie przed wyjazdem, jeżeli planują pozostanie dłużej niż jeden miesiąc oraz planują pobyt na obszarach wiejskich.

·         Podróżni powinni mieć świadomość występowania malarii w różnych częściach Brazylii poza obszarami Rio de Janeiro oraz rozważyć zastosowanie chemioprofilaktyki.

·         Podróżni powinni rozważyć przyjęcie innych szczepień m.in. szczepień przeciwko grypie z racji tego, że wydarzenie to będzie miało miejsce w okresie występowania sezonu grypowego  w regionach południowych i południowo-wschodnich Brazylii.

 

Rekomendacje dla podróżnych będących w trakcie wyjazdu:

·         Podróżni powinni przestrzegać standardowych zasad higieny w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób przewodu pokarmowego, do których należy: używanie butelkowanych napojów i wody mineralnej, korzystanie z fabrycznie zapakowanych kostek lodu, spożywanie dokładnie dogotowanego mięsa i ryb, spożywanie sałatek podawanych w temperaturze poniżej 5°C oraz dbanie o dokładne mycie wszystkich owoców i warzyw przed spożyciem. 

·         Podróżni powinni sprawdzać ogólne warunki higieniczne podczas spożywania powszechnych produktów lokalnych takich jak: świeżo wykonywane soki owocowe, woda kokosowa, drinki i koktajle.

·         Podróżni powinni unikać ryzykownych zachowań seksualnych w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zakażeń przenoszonych przez krew oraz chorób przenoszonych drogą kontaktu seksualnego, w tym HIV.

 

Rekomendacje dla podróżnych, którzy powrócili z Brazylii:

·         Podróżni, którzy zostaną poddani hospitalizacji w krajach UE w ciągu jednego roku od momentu hospitalizacji w Brazylii, powinni zgłosić fakt pobytu w szpitalu w Brazylii w celu przyspieszenia stwierdzenia wystąpienia nabycia lekoopornej bakterii oraz szybkiego wdrożenia odpowiednich działań mających na celu zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się tych bakterii w krajach UE.

 

Ponadto w ocenie ryzyka zostały zamieszczone rekomendacje dla kobiet w ciąży, które planują podróż na igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie do Rio de Janeiro. Zalecenia z dnia 11 kwietnia 2016 r., zawarte w ocenie ryzyka dotyczącej zakażeń wirusem Zika, pozostają obowiązujące.

 

W ocenie ryzyka przedstawione zostały również opisy sytuacji epidemiologicznej chorób:

przenoszonych drogą pokarmową,

- nowo pojawiąjących się i przenoszonych przez wektory (Zika, gorączka Denga, chikungunya, malaria, żółta gorączka, leiszmanioza, choroba Chagasa, schistosomatoza, wścieklizna),

- przenoszonych drogą kontaktu seksualnego i przez krew (HIV, wirusowe zapalenia wątroby),

- zwalczanych drogą szczepień (odra, różyczka, choroba meningokokową)

- grypy i innych chorób układu oddechowego, w tym gruźlicy,

- związanych z lekoopornością i zakażeniami szpitalnymi.

 

 

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy powołując się na pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy znak: N.EP.967.8.25.2016 z dnia 13.05.2016 r. przesyła odnośniki do artykułów dotyczących zastąpienia od 1 kwietnia 2016 roku żywej szczepionki przeciwko poliomyelitis (OPV) szczepionką inaktywowaną (IPV).

 

1.      http://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/142791,od-kwietnia-szczepimy-przeciwko-poliomyelitis-tylko-preparatem-inaktywowanym

 

2.      http://www.medexpress.pl/38-mln-dolarow-na-walke-z-polio/63946


DOPALACZE – nas to nie dotyczy ? !!!

 

                W kilku ostatnich latach często słychać o „dopalaczach”- są to substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Nowe narkotyki nielegalnie są sprzedawane w sklepach internetowych, pod różnymi nazwami, często kojarzącymi się z siłą bądź z dobrą zabawą.

Handlarze nowych narkotyków oczywiście zastrzegają, że sprzedawany towar jest nie do spożycia, ale w rzeczywistości to narkotykowy biznes.

Zażycie kupionych produktów może zagrażać życiu i zdrowiu ludzkiemu.

            Dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka - pomagają uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

Pamiętać musimy o tym by:

·    być przykładem - dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważają, gdy nie robisz to co mówisz,

·    wymagać, ale stawiać warunki możliwe do spełnienia,

·    być konsekwentnym, aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że ustalone normy w kluczowych sprawach muszą być przestrzegane,

·    starać się poznać przyjaciół i znajomych swego dziecka, pamiętaj, że mogą mieć oni duży wpływ na zachowanie i postawę Twojego dziecka,

·    szanować prawa dziecka do własnych opinii i wyborów, nie być nadmiernie opiekuńczy, doradzać, ale nie narzucać swojej woli.

·    uczyć się przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach, pamiętaj, wspólnie musicie rozwiązać problem.

            Jeśli Twoje dziecko zaczęło zachowywać się w sposób nietypowy, spędza więcej czasu poza domem z grupą nowych znajomych a jednocześnie unika kontaktu z rodzicami (opiekunami), opuszcza się w nauce, zaniedbuje swój wygląd lub też zamyka się na długie godziny w swoim pokoju - sprawdź co się dzieje.

Być może zażywa narkotyki !!!

Należy zwrócić uwagę na następujące sygnały.

             Rozszerzone źrenice, słowotok, nadmierną ruchliwość, zaburzenia snu, chudnięcie, zmienność nastojów, trudności w koncentracji uwagi, niepokój, nagłe ataki agresji, krwotoki z nosa- te symptomy mogą świadczyć o tym, że dziecko zażywa substancje stymulujące. Najczęściej występują pod postacią białego proszku, którego ślady w pokoju lub na rzeczach dziecka powinny wzbudzać twój niepokój.

             Nietypowy zapach włosów i ubrania, nadmierna wesołość, przekrwione oczy, kaszel, zwiększony apetyt, zaburzenia koordynacji ruchowej - powinny wzbudzić podejrzenia, że dziecko może palić mieszanki ziołowe (Kanabinoidy). W pokoju może unosić się zapach dymu, w kieszeniach ubrań mogą znajdować się suszone rozdrobnione liście, jak również inne akcesoria - szklane fifki, bibułki, zapalniczka, charakterystyczne foliowe torebki.

             Nieobecny wzrok, zaburzenia percepcji i świadomości, nadwrażliwość zmysłów, halucynacje wzrokowe i słuchowe, lęk, panika, urojenia mogą świadczyć o zażyciu substancji halucynogennych. W przypadku przedawkowania wystąpić mogą: dreszcze, ślinotok, wymioty zesztywnienie lub zwiotczenie mięśni. Kontakt z osoba, która zażyła halucynogen może być znacznie utrudniony.

 

Co robić, gdy podejrzewasz, że dziecko bierze narkotyki ?

Odłóż emocje, włącz rozum

·    zacznij działać, problem sam się nie rozwiąże;

·    dowiedz się jak najwięcej o substancjach  psychoaktywnych;

·    ustal reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegaj - stosuj zasadę  ograniczonego zaufania;

·    okazuj miłość i zainteresowanie swojemu dziecku;

·    korzystaj ze wsparcia;

·    nie usprawiedliwiaj nieobecności w szkole;

·    szukaj pomocy specjalistów zajmujących się uzależnieniami.

 

Bezpłatna infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej - numer telefonu 800 060 800 WWW.GIS.GOV.PL

 

  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, przypomina mieszkańcom powiatu, jakie zagrożenia dla zdrowia mogą wyniknąć wskutek nieprzestrzegania podstawowych zasad sanitarno-higienicznych podczas sporządzania posiłków.

Liczba czynników ryzyka zatruć pokarmowych stale wzrasta w wyniku ożywienia transportu i podróży, migracji, masowości produkcji spożywczej. Okres letnich upałów również sprzyja zatruciom pokarmowym, corocznie notuje się kilkadziesiąt tysięcy zachorowań w Polsce, a miliardy na świecie.

Zjedzenie nawet małej ilości niepewnej żywności może wywołać chorobę.

Najczęściej zachorowaniom towarzyszą objawy żołądkowo-jelitowe takie jak: nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunki. Postacie zachorowań mogą być zróżnicowane: od przebiegu bezobjawowego poprzez postać łagodną, średnio ciężką do ciężkiej i bardzo ciężkiej. Szczególnie niebezpieczne są uporczywe biegunki u małych dzieci, gdyż prowadzić mogą do poważnych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Objawy zatrucia pokarmowego mogą wystąpić w ciągu pół godziny od spożycia, ale również znacznie później. Ofiary zatruć pokarmowych wymagają leczenia w większości szpitalnego, z czym wiążą się obok skutków zdrowotnych duże koszty finansowe.

Wszechobecne w środowisku drobnoustroje mogą być przyczyną zakażeń i zatruć pokarmowych. Na szczęście, człowiek może temu zapobiegać, pod warunkiem, iż posiada świadomość konsekwencji zdrowotnych, wynikających z nieprzestrzegania zasad higieny żywności i żywienia.

 

Praktyczne wskazówki, jak unikać zatrucia pokarmowego:

 

·    częste mycie rąk - zawsze po wyjściu z ubikacji i przed przygotowaniem posiłków,

·    bezwzględne przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i     

     przetwarzaniem żywności,

·    dokładne mycie naczyń stołowych i kuchennych - unikanie używania gąbek do mycia naczyń i   

     sprzętu, gdyż są one ulubionym siedliskiem bakterii,

·    właściwe mycie surowców używanych do przygotowywania potraw, a w szczególności surowe

     go mięsa i jaj,

·    przechowywanie surowców i wyrobów gotowych w niskiej temperaturze (czyste i sprawne urządzenia chłodnicze) z zachowaniem ich segregacji,

·    całkowite rozmrażanie drobiu, mięsa, ryb i ich przetworów przed przystąpieniem do smażenia,

    pieczenia i gotowania,

·    zapobieganie rozmrażaniu i ponownemu zamrażaniu żywności,

·    prawidłowe przechowywanie surowego mięsa, drobiu, jaj - tak, by nie stykały się z innymi środkami spożywczymi spożywanymi bez uprzedniej obróbki cieplnej,

·    poddawanie żywności działaniu wysokiej temperatury (gotowanie, pieczenie, duszenie), które skutecznie niszczy zarazki,

·    unikanie podawania i spożywania ciast, lodów przygotowywanych w niewiadomych warunkach, np. na plaży czy przy stoiskach przydrożnych i omijanie miejsc sprzedaży detalicznej i zakładów gastronomicznych nieprzestrzegających warunków higieniczno-sanitarnych,

·    używanie do przygotowywania potraw jaj wyłącznie po ich uprzednim umyciu w ciepłej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej i zanurzenie ich we wrzątku na 8-10 sekund, w celu skutecznej eliminacji pałeczek Salmonelli; polewanie jaj gorącą wodą jest zabiegiem nieskutecznym,

·    zwracanie uwagi na terminy przydatności do spożycia, warunki składowania surowców w sklepie oraz ogólny stan higieniczny pomieszczenia sprzedaży i pracownika obsługi,

·    wystrzeganie się niedopieczonych kurczaków z rożna, mocno doprawionych ryb (posypanych aromatycznymi przyprawami w celu ukrycia nieprzyjemnego zapachu), odgrzewanych kiełbasek, gulaszu, konserw w uszkodzonych puszkach (w otwartych puszkach konserwowych nie należy pozostawiać resztek), surowych wędlin (np. metki),

·    unikanie spożywania zbyt długo przechowywanych w lodówce w otwartych opakowaniach przetworów mlecznych (serka homogenizowanego, jogurtu), soków owocowych lub warzywnych, ryb.

·    wystrzegać się przetrzymywania przez dłuższy czas gotowych potraw na stołach w temperaturze pokojowej (podczas okolicznościowych imprez) i ponowne ich podanie w dniu następnym, po krótkim czasie przechowywania w lodówce,

·    unikanie spożywania nieświeżego mleka i jego przetworów produkowanych i przechowywanych w niehigienicznych warunkach, także niedokładnie umytych warzyw i owoców,

·    unikanie spożywania surowych jaj np. w postaci „kogla-mogla, lekko ściętej jajecznicy, sernika na zimno lub deseru tiramisu z dodatkiem surowych jaj, smakowania surowego ciasta z dodatkiem surowych jaj przeznaczonego do wypieku (jaja gotowane na twardo i jajecznicę mocno ściętą można jeść bez ryzyka, gdyż bakterie giną w wysokiej temperaturze),smakowanie sosu beszamelowego z dodatkiem surowych jaj przed obróbką termiczną,

·    unikanie niewłaściwego transportu czy przenoszenie produktów spożywczych łatwo ulegających zepsuciu (np. ciast tortowych, ryb, mięsa) z punktu sprzedaży do miejsca zamieszkania.

 

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania salmonelozom jest więc rezygnacja z potraw przygotowywanych na bazie surowych jaj i niepoddawanych obróbce termicznej w fazie końcowej.

Wciąż aktualna jest zasada – „ lepiej zapobiegać, niż leczyć”.


 

Szczepienia w podróżach zagranicznych

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, funkcjonuje gabinet medycyny podróży (czynny w każdy czwartek w godz. 15.00 – 18.00).

 Podróże do krajów, szczególnie egzotycznych jak Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej, Azji mogą być czasami ryzykowne, podróżni bardzo często stykają się z chorobami, które albo nie występują albo występują rzadko w krajach ich zamieszkania. Bardzo ważne jest, aby przed każdym takim wyjazdem poddać się badaniu lekarskiemu. Jednym z podstawowych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym w podróży są szczepienia ochronne. Są one bezpieczną i skuteczną formą profilaktyki wykorzystującą naturalne zdolności obronne organizmu i zapewniająca odporność na długi czas.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych oraz sposób finansowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Sposób finansowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określają przepisy wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoba planująca podróż zagraniczną na 4 - 8 tygodni przed wyjazdem winna zgłosić się do gabinetu medycyny podróży gdzie uzyska poradę dotyczącą zagrożeń wynikających z wyjazdu, sposobów profilaktyki chorób zakaźnych z uwzględnieniem szczepień obowiązkowych wymaganych Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi i zalecanych zależnych od charakteru podróży, sytuacji epidemiologicznej danego kraju oraz zasad postępowania w przypadku zachorowań związanych z egzotycznymi podróżami.

Szczepienia obowiązkowe dla podróżujących

Obecnie jedynym szczepieniem obowiązkowym na podstawie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce (żółtej febrze), wymaganej przy wyjeździe do części krajów w tropiku, przede wszystkim w Afryce i Ameryce Południowej.

Niektóre państwa wymagają od podróżnych także innych szczepień na podstawie własnego prawa wizowego np. szczepienie przeciwko zakażeniom meningokokowym jest obowiązkowe dla osób udających się do Arabii Saudyjskiej.

Potwierdzeniem przeprowadzenia szczepień obowiązkowych jest wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień.

W razie braku dowodu uodpornienia można narazić się na odmowę pozwolenia na wjazd, przymusowe szczepienie na granicy lub kwarantannę na własny koszt.

 

Szczepienia zalecane dla podróżujących

Zakres szczepień przed podróżą powinien zostać ustalony podczas specjalistycznej konsultacji lekarskiej. Ich wybór zależy między innymi od sytuacji epidemiologicznej danego kraju, czasu trwania i celu podróży, miejsca pobytu, odporności i wieku osoby.

Należą do nich m. in szczepienia  przeciwko:

·    wzw typu A,

·    wzw typu B,

·    błonicy,

·    tężcowi,

·    poliomyelitis,

·    durowi brzusznemu,

·    meningokowemu zapaleniu opon mózgowo - rdzeniowych,

·    wściekliźnie,

·    kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Wykaz szczepień zalecanych

 

Choroba

Schemat dawkowania

Czas utrzymywania się

błonica

1 dawka domięśniowo

10 lat

tężec

1 dawka domięśniowo

10 lat

poliomyelitis

1 dawka domięśniowo

10 lat

wzw typ A

1 dawka domięśniowo przed wjazdem

dawka uzupełniająca po 6-12 miesiącach

odporność wieloletnia

wzw typ B

3 dawki domięśniowo

schemat 0,1,6,12 miesięcy

przynajmniej 2 dawki przed wjazdem

odporność wieloletnia

żółta gorączka

(żółta febra) – szczepienie obowiązkowe – rejon Afryki i Ameryki Południowej, przeciwwskazaniem do szczepienia jest ciąża

1 dawka podskórnie, przynajmniej 10 dni przed wjazdem

odporność wieloletnia

dur brzuszny

1 dawka domięśniowo

3 lata

cholera

2 dawki doustnie

2 lata

kleszczowe zapalenie mózgu

3 dawki domięśniowo

schemat 0/1-3miesiąc, 6-12 miesiąc

3 lata

Wścieklizna- szczepienie przeciw wściekliźnie (przedekspozycyjne) jest zalecane dla osób narażonych np. weterynarzy, leśników, wyjeżdżający w rejony zagrożone wścieklizną)

3 dawki domięśniowo

schemat 0-7-28 dni -1 rok

5 lat

Zakażenia meningokokowi – szczepienie obowiązkowe dla osób udających się do Arabii Saudyjskiej

1 dawka domięśniowo

zależnie od rodzaju zastosowanej szczepionki

 

Liczba osób przemieszczających się po świecie w celach turystycznych, służbowych, misyjnych i humanitarnych ciągle wzrasta. Pewne strefy, jak tropiki czy subtropiki, gdzie klimat jest trudny, a standardy zdrowotne i higieniczne pozostawiają wiele do życzenia, wymagają większej wiedzy i lepszego przygotowania do wyjazdu w celu zminimalizowania zagrożeń zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, jako dopełnienie powyższych treści przypomina osobom udającym się w podróż do krajów tropikalnych, Dalekiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny tropikalnej stanowiących niezbędną ochronę przed chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi w czasie podróży tj. :

·         picia wyłącznie wody butelkowanej lub przegotowanej (gotowanej co najmniej 10 min., przechowywanej w chłodnym miejscu),

·         używania lodu do schłodzenia napojów sporządzonego wyłącznie z przegotowanej wody o gwarantowanych standardach sanitarno-higienicznych,

·         spożywania produktów żywnościowych wiadomego pochodzenia,

·         przestrzegania podstawowych zasad higienicznych (częste mycie rąk),

·         mycia zębów wyłącznie w wodzie przegotowanej,

·         używania bielizny bawełnianej i nie suszenia jej na zewnątrz po upraniu z uwagi na możliwość zakażenia skóry muszycami,

·         unikania kąpieli w niesprawdzonych i nie polecanych przez organizatorów wyjazdu zbiornikach wodnych,

·         nie korzystania z wody w fontannach, z uwagi na występowanie w niej wolno żyjących pełzaków,

·         spożywania owoców i warzyw po dokładnym umyciu w wodzie z detergentem i spłukaniu przegotowaną wodą,

·          nie chodzenia boso na plażach w tropikach, z uwagi na zakażenie promienicą nawet w czasie pobytu w hotelach 3-5 gwiazdkowych,

·         spożywania wyłącznie pasteryzowane mleko i jego przetwory,

·         unikania spożywania niedogotowanego mięsa lub ryb,

·         niekorzystania z posiłków sprzedawanych przez ulicznych sprzedawców w krajach o klimacie gorącym i niskich standardach higienicznych,

·         dla niemowląt w podróży najpewniejszym pokarmem jest mleko matki,

·         stosowania środków ochrony (repelenty) przed komarami i innymi insektami,

·         na terenach występowania malarii zabezpieczać się podczas snu moskitierami,

·         w przypadku podróży do krajów zagrożonych malarią - stosowania profilaktycznie leków przeciwmalarycznych indywidualnie dobranych, zgodnie z zaleceniami lekarza,

·         bezwzględnego przestrzegania zasad higieny seksualnej - unikania przygodnych kontaktów płciowych,

·         unikania przegrzania organizmu - racjonalnego korzystania ze słońca,

·         przestrzegania podstawowych zasad higieny po kontakcie ze zwierzętami,

·         zgłoszenia się do lekarza w przypadku pojawienia się po powrocie  jakichkolwiek niepokojących dolegliwości lub objawów chorobowych, zwłaszcza gorączki niewiadomego pochodzenia i poinformowania go o krajach lub rejonach świata, w których się przebywało.

·        w każdej apteczce podróżnej winna się znajdować doksycyklina!

 

Pamiętaj !!!

 

Przed podróżą do egzotycznych miejsc odwiedź gabinet medycyny podróży


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy informuje, że Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy ul. Kujawska 4, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów w październiku br. uruchomił gabinet medycyny podróży  (czynny w każdy czwartek w godz. 15.00 – 18.00).

 Podróże do krajów egzotycznych Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej, Azji mogą być czasami ryzykowne. Bardzo ważne jest, aby przed każdym takim wyjazdem poddać się badaniu lekarskiemu. Jednym z podstawowych środków ostrożności są szczepienia ochronne, które stanowią najlepszy sposób zapobiegania chorobom zakaźnym. W gabinecie medycyny podróży osoba planująca wyjazd zagraniczny otrzyma poradę dotyczącą zagrożeń wynikających z wyjazdu, sposobów profilaktyki chorób zakaźnych z uwzględnieniem szczepień obowiązkowych wymaganych Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi i zalecanych zależnych od charakteru podróży, sytuacji epidemiologicznej danego kraju oraz zasad postępowania w przypadku zachorowań związanych z egzotycznymi podróżami.

Liczba osób przemieszczających się po świecie w celach turystycznych, służbowych, misyjnych i humanitarnych ciągle wzrasta. Pewne strefy, jak tropiki czy subtropiki, gdzie klimat jest trudny, a standardy zdrowotne i higieniczne pozostawiają wiele do życzenia, wymagają większej wiedzy i lepszego przygotowania do wyjazdu w celu zminimalizowania zagrożeń zdrowotnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, jako dopełnienie powyższych treści przypomina osobom udającym się w podróż do krajów tropikalnych, Dalekiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Południowej o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny tropikalnej stanowiących niezbędną ochronę przed chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi w czasie podróży tj. :

·         picia wyłącznie wody butelkowanej lub przegotowanej (gotowanej co najmniej 10 min., przechowywanej w chłodnym miejscu),

·         używania lodu do schłodzenia napojów sporządzonego wyłącznie z przegotowanej wody o gwarantowanych standardach sanitarno-higienicznych,

·         spożywania produktów żywnościowych wiadomego pochodzenia,

·         przestrzegania podstawowych zasad higienicznych (częste mycie rąk),

·         mycia zębów wyłącznie w wodzie przegotowanej,

·         używania bielizny bawełnianej i nie suszenia jej na zewnątrz po upraniu z uwagi na możliwość zakażenia skóry muszycami,

·         unikania kąpieli w niesprawdzonych i nie polecanych przez organizatorów wyjazdu zbiornikach wodnych,

·         nie korzystania z wody w fontannach z uwagi na występowanie w niej wolno żyjących pełzaków,

·         spożywania owoców i warzyw po dokładnym umyciu w wodzie z detergentem i spłukaniu przegotowaną wodą,

·          nie chodzenia boso na plażach w tropikach, z uwagi na zakażenie promienicą nawet w czasie pobytu w hotelach 3-5 gwiazdkowych,

·         spożywania  wyłącznie pasteryzowane mleko i jego przetwory,

·         unikania spożywania niedogotowanego mięsa lub ryb,

·         nie korzystania z posiłków serwowanych przez ulicznych sprzedawców w krajach o klimacie gorącym i niskich standardach higienicznych,

·         dla niemowląt w podróży najpewniejszym pokarmem jest mleko matki,

·         stosowania środków ochrony (repelenty) przed komarami i innymi insektami,

·         na terenach występowania  malarii zabezpieczać się podczas snu moskitierami,

·         w przypadku podróży do krajów zagrożonych malarią - stosowania profilaktycznie leków przeciwmalarycznych indywidualnie dobranych, zgodnie z zaleceniami lekarza,

·         bezwzględnego przestrzegania zasad higieny seksualnej - unikania przygodnych kontaktów płciowych,

·         unikania przegrzania organizmu - racjonalnego korzystania ze słońca,

·         przestrzegania podstawowych zasad higieny po kontakcie ze zwierzętami,

·         zgłoszenia się do lekarza w przypadku pojawienia się po powrocie  jakichkolwiek niepokojących dolegliwości lub objawów chorobowych, zwłaszcza gorączki niewiadomego pochodzenia i poinformowania go o krajach lub rejonach świata, w których się przebywało.

·         w każdej apteczce podróżnej winna się znajdować Doksycyklina!

                             

 

                                      

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Waldemar Dąbrowski

ostatnia zmiana: 09.08.2019 r.