ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy działa na podstawie Zarządzenia Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy Nr 5/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad stosowania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brodnicy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

wytworzył: Waldemar Dąbrowski

wprowadził: Magdalena Modrzewska

ostatnia zmiana:16.11.2015 r.